Workshop Duurzame Bibs


De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDGs) werden in september 2015 goedgekeurd door de Verenigde Naties. Ze verschillen van hun voorgangers de Millenniumdoelstellingen omdat ze universeel zijn en dus gelden voor alle landen in de wereld. De uitdagingen stellen zich zowel op lokaal, gewestelijk, nationaal als internationaal niveau. Concreet betekent dit dat lokale besturen worden uitgenodigd om hun schouders te zetten onder dit universeel duurzaamheidsverhaal. 

Bibliotheken zijn als deeleconomie bij uitstek ‘duurzaam’. Ze zijn dan ook de uitgelezen plek waar burgers en consumenten kunnen nadenken over hun bijdrage en engagement rond de SDGs.

Regiobib Meetjesland haalde een workshop over dit thema naar het Meetjesland. Op 22 januari 2019 konden alle bibliotheekmedewerkers deze vorming van LINC volgen waar de 17 SDGs en hun context in klare taal werden uitgelegd en vertaald naar een eerste oefening over de rol die bibs hierin kunnen spelen.


De foto’s kun je hier bekijken: