Wie is wie: erfgoed


In de veertien gemeenten van het Meetjesland zijn heel wat mensen begaan met het erfgoed van hun streek. Ze bewaren erfgoed, brengen het in kaart, doen onderzoek en geven het door aan toekomstige generaties. Deze musea, archieven en verenigingen zijn dan ook belangrijke partners voor de erfgoed.

Op deze pagina vind je een overzicht van de erfgoedzorgers in het Meetjesland. Je kan zoeken via de erfgoedkaart of via de onderverdeling in vier groepen: erfgoedverenigingen, musea, archieven en verenigingen rond immaterieel erfgoed.De erfgoedkaart is een digitale kaart waarop alle erfgoedorganisaties of verenigingen in Vlaanderen en Brussel makkelijk terug te vinden zijn.

Staat jouw erfgoedorganisatie of vereniging nog niet op de kaart?

Via dit online registratieformulier kan je je registreren. De volledige erfgoedkaart kan je bekijken via deze link.