Werkingssubsidies erfgoed goedgekeurd.


Op 9 oktober besliste de Vlaamse Regering over de werkingssubsidies voor erfgoedcellen voor de periode 2021-2026.

Erfgoedcel Meetjeslands diende hiervoor, samen met 20 andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en vijf steden, een aanvraag voor een cultureel-erfgoedconvenant in. Goed nieuws want alle 26 dossiers werden goedgekeurd.

De erfgoedcel staat voor de uitvoering van de doelstellingen uit het convenant en zal de regionale dienstverlenende rol op zich nemen.

Ontdek op deze website wat Erfgoedcel Meetjesland voor jou kan betekenen.