Welkom op onze nieuwe website!


VC oude website comeetCOMEET heeft een nieuwe website! Ontdek hem nu.

We hebben getracht deze website zo eenvoudig en intuïtief mogelijk te maken en hopen dat hij jou bevalt! Werkt iets niet? Mis je nog iets? Laat het ons weten.

Lees hier verder hoe de website is opgebouwd.

De vorige websites van COMEET en Erfgoedcel Meetjesland dateerden al van eind 2006. De functionaliteiten waren beperkt en nieuwe toepassingen integreren werd moeilijk. Toen een aantal Vlaamse erfgoedcellen gingen samenwerken voor nieuwe websites, stapten COMEET en Erfgoedcel Meetjesland daarin mee. Na de besparingsronde van eind 2014, werd beslist om zelf een website te bouwen met het platform WordPress. Een tiental erfgoedcellen stonden elkaar bij in het leer- en bouwproces. Zo kwam de nieuwe website van COMEET en haar vier sectoren tot stand. De website ging online begin november 2015.

Aan het bouwen ging een denkproces vooraf met expertise van Cultuurnet en inbreng van enkele ervaringsdeskundigen uit onze achterban. Samen dachten we na over de structuur, of informatiearchitectuur, van de nieuwe website. En het resultaat, daar kijk je nu naar.

Hoe is hij ingedeeld?

Enerzijds is er het algemene menu, helemaal bovenaan. Met pagina’s zoals nieuws, inschrijven voor de nieuwsbrief, alles wat je moet weten over de projectvereniging COMEET en onze contactgegevens.

Activiteiten, nieuwe publicaties, aankondigingen, … komen bij ‘nieuws’ terecht, chronologisch geordend.

Andere info is opgenomen onder de vier sectoren, wat ons naar het volgende menu brengt.

Anderzijds is er het menu met de vier sectoren. Dat menu schuift mee als je naar onder scrolt. Zo kan je makkelijk wisselen tussen de sectoren.

Hoewel we altijd proberen om over de sectoren heen te werken binnen projecten, is het inhoudelijk luik toch op die manier ingedeeld. COMEET is een tweedelijnsorganisatie en richt zich dus vooral naar de sector (cultuurprofessionelen, politici, verenigingen, erfgoedzorgers, …). Die bezoekers zoeken op de website doorgaans gericht naar informatie over één van de sectoren en vinden op die manier snelst hun weg.

Zo vind je bv. het subsidiereglement onder de sector cultureel erfgoed omdat de subsidies enkel aan cultureel-erfgoedprojecten worden uitgereikt. En omdat het subsidiereglement een veelgezocht item is, zal het meestal ook in de kijker op de home-pagina staan.

Publiek dat graag erfgoedactiviteiten of publieksacties van Bibliotheken Meetjesland vindt, kan terecht bij ‘Nieuws’ en natuurlijk bij UiT in het Meetjesland.

Projecten worden toegewezen aan de sectoren waarmee ze te maken hebben. Zo staat bv. ‘Stroatluuëbers’ zowel bij Erfgoed als bij Lokaal Cultuurbeleid. De algemene situering van een project wordt zo kort mogelijk en to the point gehouden en daaraan worden nieuwsberichten over activiteiten, of ander nieuws binnen dat project, gekoppeld. Op die manier krijg je een volledig beeld van het geheel van het project.

Zoals op de vorige websites, hebben we opnieuw ‘Wie is wie‘-overzichten per collegagroep en per sector. Zo vind je bv. de cultuurbeleidscoördinatoren bij de sector Lokaal Cultuurbeleid en de musea bij Erfgoed.

 

Werkt iets niet? Mis je nog iets? Andere opmerkingen? Laat het ons weten.