Wat we doen voor UiT


COMEET heeft de decretale opdracht om aan regionale cultuurcommunicatie te doen. Onder de noemer UiT in het Meetjesland informeert COMEET Meetjeslanders over het cultuur- en vrijetijdsaanbod in de regio. Vanaf 2017 maakt COMEET ook werk van de invoering van de Meetjeslandse UiTPAS.

Op deze pagina vind je meer informatie over UiT en UiTPAS Meetjesland

Onder de noemer UiT in het Meetjesland informeert COMEET de Meetjeslandse inwoners van het cultuur- en vrijetijdsaanbod in het Meetjesland. Lees meer>

COMEET, de gemeente Assenede en stad Eeklo maken in 2017 werk van de implementatie van de UiTPAS Meetjesland. Lees meer over het traject over de UiTPAS Meetjesland>

De UiTPAS is een vrijetijdspas voor iedereen, met specifieke aandacht voor mensen in armoede. Lees hier meer over de historiek en de principes>

Onder de noemer Iedereen UiT… in het Meetjesland informeert en inspireert COMEET Meetjeslandse besturen en vrijetijdsaanbieders over vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede. Meer>