IOED Meetjesland


Voor de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Meetjesland bundelen 11 gemeenten in het Meetjesland de krachten. Deze gemeenten zijn: Aalter, Eeklo, Evergem, Knesselare, Lovendegem, Waarschoot, Wachtebeke, Zomergem, Sint-Laureins, Nevele en Maldegem.

IOED Meetjesland biedt ondersteuning en advies aan gemeentebesturen en ambtenaren inzake bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed. Dit advies kan verder verwerkt worden in hun beleid en eigen dienstverlening.

Om een kwaliteitsvolle werking te garanderen stellen Veneco, Cultuuroverleg Meetjesland (COMEET) en Regionaal Landschap Meetjesland (RLM) hun expertise ter beschikking. 

De IOED ontwikkelt haar werking rond drie thema’s of disciplines: bouwkundig erfgoed, archeologie en landschappelijk erfgoed. Naast een specifieke dienstverlening per discipline biedt de IOED ook een algemeen overkoepelende werking waarin de drie thema’s meer geïntegreerd worden benaderd.

Wat doet IOED Meetjesland?

De IOED Meetjesland doet aan kennis– en expertiseopbouw rond het onroerend erfgoed van het Meetjesland en erfgoedzorg in het algemeen. Deze kennis en expertise stelt de IOED Meetjesland ter beschikking van de betrokken besturen, stedenbouwkundige diensten, erfgoedgemeenschappen en andere erfgoedactoren binnen en buiten de regio.

Het is het vertrekpunt voor de gemeenten om gefundeerde keuzes te maken met betrekking tot het behoud, het beheer en de ontsluiting van hun erfgoed. De verzamelde kennis kan ook ingezet worden voor educatieve doeleinden en verdergezet onderzoek door gemeenten of derden. De IOED Meetjesland wil in de eerste plaats een aanspreekpunt zijn voor de betrokken besturen en neemt voor hen ook een directe loketfunctie op.

Bekijk de presentatie van het startmoment hier (PDF).

Waarvoor kun je bij de IOED Meetjesland terecht?

 • Infovragen omtrent (veranderende) wetgeving, subsidies, premies, erkenningen…
 • Infovragen omtrent het landschappelijk, archeologisch en bouwkundig erfgoed van het Meetjesland
 • Gerichte doorverwijzing via het consultatienetwerk van de IOED
 • Ondersteuning bij het archeologisch proces en hoe dit in te plannen in gemeentelijke projecten
 • Expertiseverslagen over vastgesteld bouwkundig en landschappelijk erfgoed
 • Input en ondersteuning bij lokale en bovenlokale erfgoedprojecten (eventueel in ruil voor een extra bijdrage, afhankelijk van de ondersteuning die nodig is)
 • Input en ondersteuning bij initiatieven rond publiekswerking
 • Ondersteuning bij het uitschrijven van beleidsplannen en bovenlokale visies voor erfgoed
 • ….

Contacteer ons

Algemeen: info@ioedmeetjesland.be

Voor specifieke vragen:
Bouwkundig erfgoed: sophie.anseeuw@comeet.be
Landschappelijk erfgoed: ralph.marechal@rlm.be
Archeologisch erfgoed: davyherremans@veneco.be

Gerelateerd aan dit bericht:

 • Het Meetjeslandse Krekengebied is één van de stilste plekken van Vlaanderen. De rust die er vandaag heerst is er echter niet altijd geweest... Ontdek er alles over tijdens de Archeologiedagen…
 • Deze maand mag IOED Meetjesland een eerste kaarsje uitblazen! Sinds de oprichting van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst op 1 januari 2018 werd er hard gewerkt aan de uitbouw van een onroerend erfgoedwerking voor…
 • Vrijwilligers van IOED Meetjesland aan de slag in Lievegem De Vlaamse Overheid reikt verschillende instrumenten aan om het behoud van onroerend erfgoed te verzekeren. Zo kan bouwkundig erfgoed geïnventariseerd, vastgesteld…
 • Vorige week kwamen we voor de eerste keer samen met onze nieuwe vrijwilligersgroep. De vrijwilligers kregen meer informatie over de werking van IOED Meetjesland (intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst). We konden ook…
 • COMEET, Regionaal Landschap Meetjesland en Veneco organiseerden op 17 mei een studienamiddag om de mogelijkheden van een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst of kotweg IOED voor te stellen. De presentaties van deze studienamiddag…