Advies en ondersteuning


Het onderscheid tussen cultureel en onroerend erfgoed is soms moeilijk te maken. Heb je een vraag over erfgoed maar weet je niet goed over welk type erfgoed het gaat? Aarzel dan niet met ons contact op te nemen. Hoewel onroerend erfgoed niet de kerntaak is van COMEET en Erfgoedcel Meetjesland, kunnen we je wel doorverwijzen naar de bevoegde overheden of organisaties, mocht dat nodig zijn.

Vaak vullen cultureel erfgoed en onroerend erfgoed elkaar aan. Zo krijgen objecten (cultureel erfgoed) meer betekenis en waarde wanneer ze op een bepaalde plaats staan (onroerend erfgoed). In onze adviesverlening en ondersteuning proberen we de ogen open te houden voor die meerwaarde en het samengaan van verschillende types erfgoed.

COMEET is de regionale coördinator voor activiteiten op Open Monumentendag. Hiermee zet COMEET actief in op de publiekswerking rond onroerend erfgoed. Als coördinator helpen we de gemeentelijke cultuurdiensten en lokale erfgoedgroepen graag bij het uitdenken en uitvoeren van hun Open Monumentendag-activiteit.

 

Gerelateerd aan dit bericht:

  • Op de tweede zondag van september is er jaarlijkse afspraak met Open Monumentendag. In het Meetjesland wordt daar ieder jaar met enthousiasme aan gewerkt door de lokale comités en COMEET.…
  • Heb je een vraag over erfgoedpremies, beheersplannen, archeologische opgravingen of iets anders? Neem dan contact met ons op en wij verwijzen je graag door naar de bevoegde overheden of organisaties.…