Wat we doen voor onroerend erfgoed


VenecoCOMEET en Regionaal Landschap Meetjesland, werden in 2017 erkend als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Meetjesland of kortweg IOED Meetjesland. Samen bouwen we een dienstverlening uit voor het bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed van elf gemeenten in de regio. Meer>

COMEET coördineert, ondersteunt, voert promotie en neemt regionale initiatieven voor Open Monumentendag. Meer>