UiTPAS


Wat?

Deelname aan cultuur is een recht voor iedereen, ook voor mensen in onze samenleving die het minder breed hebben. In dat kader ontwikkelde CultuurNet Vlaanderen in opdracht van minister Schauvliege, een ‘Vlaamse Vrijetijdspas’, de UiTPAS. Een vrijetijdspas voor iedereen, met specifieke aandacht voor mensen in armoede. Ook de huidige Vlaamse regering zet sterk in op de UiTPAS, zoals ook te lezen is in het Vlaams regeerakkoord en de beleidsnota Cultuur van minister Gatz.

> UiTPAS als financiële reductiekaart voor mensen in armoede.

Mensen in armoede participeren tegen aangepaste tarieven, op een niet-stigmatiserende manier.
Er is een UiTPAS voor iedereen, die er steeds hetzelfde uitziet. Mensen in armoede krijgen met hun UiTPAS echter een korting toegekend, zonder dat ze daarvoor een apart pasje moeten bovenhalen

> UiTPAS als loyaltycard voor vrijetijdsbeleving

De UiTPAS stimuleert de algemene vrijetijdsparticipatie en vormt zo een participatie-instrument dat inzet op gerichte communicatie van het vrijetijdsaanbod.
De gebruiker spaart bij elke deelname punten die omgeruild kunnen worden tegen voordelen. Het stimuleert de gebruiker enerzijds om iets nieuws te proberen (verbreding), en anderzijds om vaker te doen wat ze graag doen (verdieping). De pas kan gebruikt worden voor zowel stedelijk (of gemeentelijk) aanbod, als particulier gesubsidieerd en commercieel aanbod.

=> UiTPAS voor persoon in armoede = kansentarief krijgen + punten sparen en inruilen. De pas wordt gratis, of tegen een lage kostprijs aan de persoon in armoede uitgereikt.
=> UiTPAS voor anderen = punten sparen en inruilen. Deze pas wordt verkocht tegen een eenmalige kostprijs van bijvoorbeeld 5 euro.

> UiTPAS = technologisch verhaal

Het systeem maakt professionele aanbodscommunicatie en vlotte financiële afhandeling mogelijk.
Door de rapporteringsmogelijkheden kunnen beleidsmakers bovendien inzichten verwerven over de vrijetijdsparticipatie van hun inwoners. Daarnaast digitaliseert, automatiseert en integreert het systeem alle mogelijke voordeel-, klanten- en lidkaarten en kortingssystemen. Er werd voor een aparte kaart gekozen (en dus niet via e-ID), omwille van zowel privacy-, marketing- als technische redenen.

Uitrol in Vlaanderen

Begin 2015 werd een algemene oproep verspreid aan steden, gemeenten en regio’s om in te tekenen op de UiTPAS. Wanneer een stad, gemeente of regio voldoet aan een aantal toelatingsvoorwaarden, kan een dossier ingediend worden om te starten met UiTPAS. Een beoordelingscommissie bepaalt op basis van de ingediende dossiers welke steden, gemeenten of regio’s in aanmerking komen. Die commissie zal een gemotiveerd advies aan de Raad van Bestuur van CultuurNet Vlaanderen formuleren, die op haar beurt de eindbeslissing neemt en de volgorde van de uitrol bepaalt. Er kunnen een beperkt aantal steden, gemeenten of regio’s starten.

Links

UiTPAS op website CultuurNet

UiTPAS op website beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media

UiTPAS projectblog – pilootproject Aalst, Erpe-Mere, Haaltert en Lede

Meer info?

Voor meer informatie over de UiTPAS in het Meetjesland kun je terecht bij Stefanie De Pauw, stafmedewerker COMEET, op stefanie.de.pauw@comeet.be.

Gerelateerd aan dit bericht:

  • Deelname aan cultuur is een recht voor iedereen, ook voor mensen in onze samenleving die het minder breed hebben. In dat kader ontwikkelde CultuurNet Vlaanderen in opdracht van minister Schauvliege,…