Thuis in de bib


thuisindebibDe publicatie Thuis in de bib is een inspirerend document voor bibliotheekmedewerkers die de bibliotheek toegankelijk willen maken voor personen met een beperkt budget. Veel mensen in armoede ervaren namelijk drempels bij een bibliotheekbezoek. Toch zou de bib een belangrijke rol kunnen spelen in het verbeteren van hun situatie. Locus, het Netwerk tegen Armoede en De Schakel bundelen in deze  brochure inspirerende voorbeelden, zoals het project wArm in de bib, alsook een overzicht van de drempels en de mogelijkheden omtrent dit thema.

Op de Meetjeslandse denk- en inspiratiedag over vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede gaven Chris Van der Vreken en enkele  ervaringsdeskundigen van De Schakel  een inspirerende presentatie. Je kan de powerpointpresentatie hieronder bekijken: