Lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie


In het participatiedecreet zet de Vlaamse overheid in op lokale netwerken, die participatiedrempels voor mensen in armoede wegwerken. Want om armoede aan te pakken, moet ook op lokaal niveau gewerkt worden. Door lokaal meer samenwerking en overleg te organiseren, ontstaat een dynamisch beleid.

Een lokaal netwerk is een samenwerkingsverband tussen 3 partners: gemeentelijke diensten bevoegd voor vrije tijd, het OCMW en verenigingen die mensen in armoede als doelgroep hebben. Bij deze lokale samenwerking krijgen deze verenigingen een grote rol. Het doel van zo’n lokaal netwerk: lokale afstemming en kruisbestuiving stimuleren rond initiatieven en de middelen die worden ingezet om mensen in armoede aan het participeren te krijgen.

Het lokaal netwerk beschrijft de gemaakte afspraken en acties rond het stimuleren van vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede in een afsprakennota, die ingediend wordt bij de Vlaamse overheid. De Vlaamse regering zorgt op haar beurt voor extra middelen. Er wordt aan de gemeenten gevraagd een bedrag in te brengen dat minstens het dubbele is van de jaarlijkse subsidie van de Vlaamse overheid. Het bedrag waarop elke gemeente recht heeft, wordt bepaald door het trekkingsrecht.

Een lokaal netwerk opstarten?
Voor lokale besturen die nog een nieuwe afsprakennota vrijetijdsparticipatie mensen in armoede willen indienen en een lokaal netwerk willen opstarten is 1 oktober 2017 de deadline. Op de website van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen vind je hierover mee info, de aanvraag moet immers gebeuren via een nieuw formulier dat je hier kan downloaden. Een aanvraag moet uiterlijk op 1 oktober van het jaar dat de gesubsidieerde periode voorafgaat via het formulier van de administratie gebeuren. Eenmaal goedgekeurd is de afsprakennota geldig voor de periode 2017-2019.

In het Meetjesland zetten Assenede, Eeklo, Maldegem en Waarschoot via het lokaal netwerk in op het wegwerken van participatiedrempels voor mensen in armoede.

Meer informatie, inspiratie, tips, … over lokale netwerken vind je op www.demos.be/lokale-netwerken. Met vragen kan je terecht bij Demos via +32 (0)2 204 07 00.

 

Meer tips en informatie over het thema vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede vind je op de op de pagina Iedereen UiT… ook in het Meetjesland!

 

Gerelateerd aan dit bericht: