Wat we doen voor lokaal cultuurbeleid


COMEET brengt op regelmatige basis de Meetjeslandse cultuurbeleidscoördinatoren en medewerkers van cultuurdiensten samen voor ervaringsuitwisseling en kennisdeling. Meer>

Cultuurraden zijn een belangrijke partner in het lokaal cultuurbeleid. COMEET wil hen in hun rol versterken door vorming en ontmoeting. Zo brengt COMEET de voorzitters en secretarissen van de Meetjeslandse Cultuurraden op regelmatige basis samen. Meer>

Een keer per jaar brengt COMEET de leden van de Meetjeslandse cultuurraden samen voor een gezamenlijke vormingsmoment. Het thema wordt telkens in overleg bepaald, wat een grote variatie oplevert. Meer>

logo cultuurkuur

COMEET geeft hier een overzicht van het cultuureducatief aanbod voor het Meetjesland. Meer>

De culturele sector in zijn geheel opereert in een snel veranderende context. Deze dwingen de sector om zichzelf in vraag te stellen en op zoek te gaan naar nieuwe vormen van dienstverlening, organisatie en samenwerking. Om de Meetjeslandse culturele actoren hierin te ondersteunen zet COMEET visievorming hoog op de agenda.

Onder de noemer Iedereen UiT… in het Meetjesland informeert en inspireert COMEET Meetjeslandse besturen en vrijetijdsaanbieders over vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede. Meer>

Ook in het Meetjesland wordt werk gemaakt van een regionale UiTPAS. Lees hier meer over het traject in het Meetjesland.

COMEET heeft de decretale opdracht om aan regionale cultuurcommunicatie te doen. COMEET wil de Meetjeslanders informeren over het cultuur- en vrijetijdsaanbod in de regio. Dit gebeurt onder de noemer UiT in het Meetjesland‘. Meer>