Competenties van medewerkers


Competentiemanagement is in de bibliotheeksector meer dan ooit een noodzaak wegens o. m. de technologische evolutie, allerlei verschuivingen op bestuurlijk vlak, de ‘braindrain’ door de aankomende generatiewissel,… Ook de centrale uitvoering van diverse ‘regiobibtaken’ vergt een ietwat andere aanpak en dus andere competenties.

Centraal staat het actief verkennen van diverse mogelijkheden om bibliotheekmedewerkers beter op te leiden en beter in te zetten in het voordeel van iedereen en vooral van de bibliotheekgebruikers. Op korte termijn zullen er ook regionale afspraken gemaakt worden qua specialisaties over de bibliotheken heen (zowel qua collectieprofielen als qua bv. mediawijsheid, educatie, ICT).

Vermits competentiemanagement horizontaal doorheen alle andere regiobibtaken loopt, is dit, na het gezamenlijk collectiebeleid, de tweede belangrijke werkprioriteit in het traject Regiobib Meetjesland.

Einddoelstelling voor 2019 is:
De individuele competenties van alle bibliotheekmedewerkers worden optimaal ingezet en ontwikkeld ten dienste van alle Meetjeslandse bibliotheken.

Acties voor de periode 2015-2016 zijn:

  • Inventarisatie aanwezige en benodigde personeelscompetenties
  • Detecteren en verkennen van diverse pistes om via samenwerking/werkplekleren/opleiding competenties in te zetten en te ontwikkelen
  • Proefproject werkplekleren bibs Wachtebeke en Eeklo (Voorjaar 2016)

Gerelateerd aan dit bericht:

  • In het kader van de regiobib Meetjesland zijn de Meetjeslandse Bibliotheken van start gegaan met een traject rond competentieversterking en expertisedeling. Na een intensieve samenwerking op vlak van collectiebeleid in…