Advies en ondersteuning


Projectidee?

Heb je een idee voor een erfgoedproject? We helpen je graag mee om je plan concreet te maken, geven tips voor mogelijke partners en begeleiden je de subsidieaanvraag voor erfgoedprojecten.

Extra promotie?

Wil je jouw erfgoed(project) in de kijker zetten? Maak gebruik van onze kanalen om extra promotie te maken voor je activiteit. We geven ook graag tips die je helpen om meer aandacht te krijgen voor je project.

Leren?

Erfgoedcel Meetjesland organiseert vormingen voor de regionale erfgoedzorgers op vraag. Wanneer ons dergelijke vragen bereiken via de collegagroepen of ander gesprekken, proberen we een gepaste vorming te organiseren.

We staan ook klaar om externe organisatoren (expertisecentra, steunpunten, …) logistiek te helpen voor de organisatie van een relevante vorming in het Meetjesland.

Verder promoten we relevant aanbod van andere organisaties via de website en de nieuwsbrief.

Eigenaar van erfgoed? 

Bezit je erfgoed en weet je niet hoe het verder moet? We gaan graag op zoek naar oplossingen voor conservering, beheer, of zoeken partners die je verder kunnen helpen.

Een erfgoedvereniging, museum of archief?

Ook erfgoedverenigingen kunnen steeds beroep doen op onze diensten. Zo organiseren wij regelmatig een erfgoedoverleg waarop alle musea en erfgoedverenigingen uit de streek worden uitgenodigd. Daarnaast is er een overleg voor archieven in het Meetjesland. Concrete vragen krijgen acties (binnen onze mogelijkheden). In 2015 startten we zo met het traject ‘erfgoedvereniging onder de loep’ om verenigingen te helpen nieuwe vrijwilligers te vinden.

Wil je als (nieuwe) erfgoedvereniging of museum opgenomen worden in de collegagroep? Laat het ons weten.

Je kan alle erfgoedzorgers bekijken bij de ‘wie is wie erfgoed‘.

Kerkraden

Ook als kerkraad kan je bij ons terecht. Wil je graag het erfgoed in de kerk tentoon stellen? Of leeft er nog een bijzondere traditie met religieuze wortels in jullie parochie? Neem dan contact met ons op. We denken graag mee na over de mogelijkheden.

We helpen je ook, samen met onze vrijwilligers, bij het actualiseren van je inventaris van het roerend erfgoed. Met vragen over de eventuele herbestemming van dit roerend erfgoed kan je eveneens bij ons terecht. We helpen je graag verder (binnen onze mogelijkheden).

Waar we niet bij kunnen helpen…

  • Onroerend erfgoed in het algemeen: monumenten, gebouwen, archeologie, restauraties daarvan, bunkers, …
  • Specifieke vragen over historische feiten of gebeurtenissen in een gemeente of over specifieke personen. Als we kunnen, verwijzen we je wel graag door naar de experten ter plaatse. Je kan ook de musea en heemkundige kringen rechtstreeks aanschrijven, die vind je in de ‘Wie is wie’.
  • Het zelf bewaren, digitaliseren of restaureren van erfgoed. Maar we zoeken wel graag samen naar een oplossing.