Visietraject erfgoedcelwerking: nabij en verbonden


Eindrapport visietrajectIn 2015 bestond het instrument van de erfgoedcellen vijftien jaar, een mooie aanleiding om stil te staan bij de afgelegde weg en om vooruit te blikken. FARO, de erfgoedcellen en de stedelijke erfgoedcoördinatoren startten met een intensief en breed gedragen visietraject. Vandaag vat het eindrapport Nabij en verbonden samen waar de erfgoedcellen en hun lokale besturen voor willen staan en gaan. Het rapport werd reeds onderschreven door 250 beleidsmakers, beleidsambtenaren en erfgoed(cel)medewerkers.

Een participatief traject

Het doel van dit traject was om de bestaande erfgoedcelwerking kritisch te bevragen. Waar ligt de relevantie van de erfgoedcellenwerking voor het beleid en voor de cultureel-erfgoedsector? Waar is er nog groeipotentieel? Om een antwoord te formuleren op deze vragen werden zo’n 150 betrokken personen bevraagd. De resultaten en de inzichten werden uitgeschreven in het eindrapport.

Nabij en verbonden

Het traject hielp erfgoedcellen, stedelijke erfgoedcoördinatoren en de betrokken lokale besturen om scherp te stellen waarin de kracht ligt van een erfgoedcelwerking. En die ligt onder meer in de netwerk- en verbindingsrol. Omdat erfgoedcellen en -coördinatoren een helikopterperspectief hebben over een hele regio of stad, kunnen zij samenwerking, uitwisseling en afstemming zoeken en stimuleren. Ook met aangrenzende sectoren en domeinen zoeken de erfgoedcellen en -coördinatoren de samenwerking op, iets wat zij in de toekomst nog sterker willen uitbouwen. Daarnaast fungeren erfgoedcellen en -coördinatoren als aanspreekpunt voor het lokale erfgoedveld. Doordat zij ook contacten onderhouden met bovenlokale erfgoedspelers, kunnen zij het lokale erfgoedveld warm maken voor projecten of thema’s én ervoor zorgen dat algemene ideeën en tendensen lokaal ook aan bod komen.

Aandachtspunten en uitdagingen

Het rapport formuleert eveneens enkele aandachtspunten en uitdagingen voor de erfgoedcellen en stedelijke erfgoedcoördinatoren. Voor een aantal thema’s zijn zij vragende partij voor meer afstemming en betere taakafspraken. Er wordt ook stilgestaan bij de organisatorische kant van de erfgoedcelwerking, het intergemeentelijk samenwerken en de lopende denkoefeningen rond de conceptnota cultureel erfgoed.

Uit het visietraject bleek dat erfgoedcellen en -coördinatoren op veel waardering kunnen rekenen. Toch werd er de voorbije jaren zo’n 15 tot 20 procent bespaard. En dat terwijl de verwachtingen vanuit het veld en het beleid alleen maar zijn toegenomen. Enkele sterke punten van de erfgoedcelwerkingen komen zo onder druk te staan. De erfgoedcellen, erfgoedcoördinatoren en betrokken lokale besturen wensen daarom dat de Vlaamse overheid opnieuw investeert in de convenanten/beleidsprioriteiten en zo opnieuw zuurstof geeft aan de erfgoedcelwerking.

Het volledige rapport kan je hier raadplegen. Een managementsamenvatting met de belangrijkste conclusies vind je op p. 5.

Gerelateerd aan dit bericht:

  • Vandaag staan de 22 erfgoedcellen in Vlaanderen en Brussel op een beleidsmatig erg belangrijk kruispunt. In de bijna twee decennia dat het ‘erfgoedcelmodel’ is uitgerold, hebben deze 22 zich getoond…