UiTPAS Meetjesland met kansentarief: de voorwaarden


foto kansentariefMeetjeslanders met een beperkt inkomen kunnen met hun UiTPAS Meetjesland niet alleen punten sparen en inruilen, ze kunnen ook een korting van 75% krijgen op hun deelname aan vrijetijdsactiviteiten. Zo kan iedereen van cultuur en vrije tijd genieten! Omdat de UiTPAS er altijd hetzelfde uitziet, is er geen sprake van een stigma.

Om de korting te krijgen, dienen ze een UiTPAS Meetjesland met kansentarief aan te vragen. Die is momenteel enkel beschikbaar voor inwoners van Assenede en Eeklo, de besturen die starten met UiTPAS. De UiTPAS met kansentarief kost ook minder: 1 in plaats van 5 euro. 

De voorwaarden tot het bekomen van een UITPAS Meetjesland met kansentarief zijn het resultaat van uitgebreid overleg tussen de betrokken besturen en OCMW’s. Er werd gewerkt aan een fair kader, dat bovendien makkelijk te verifiëren is. Zo wordt de bijkomende werkbelasting voor de betrokken besturen beperkt.

Om recht te hebben op een UiTPAS Meetjesland met kansentarief, moet de pashouder aan volgende voorwaarden voldoen:

 • je bent inwoner van Assenede (en deelgemeenten) of Eeklo (of je hebt er je gewoonlijke verblijfplaats);
 • én je hebt hoogstens één bescheiden woning in eigendom waarvan het niet geïndexeerd Kadastraal Inkomen niet meer bedraagt dan 745 euro (referentietijdstip: 1 januari 1975)
 • én je behoort tot één van onderstaande categorieën:
  •  je hebt recht op de verhoogde tegemoetkoming i.h.k.v. ziekte- en invaliditeitsverzekering; of
  • je hebt recht op een (equivalent) leefloon; of
  • je bent in budgetbeheer bij de OCMW’s van Assenede of Eeklo, of CAW Oost-Vlaanderen; of
  • je bent toegelaten tot collectieve schuldenregeling bij een erkend schuldbemiddelaar; of
  • je verblijft als asielzoeker in het Rode Kruis Opvangcentrum in Eeklo of een Lokaal Opvanginitiatief in Assenede.

Indien de aanvrager niet behoort tot één van bovenstaande categorieën maar in een sociaal en/of financieel precaire situatie verkeert die werd onderzocht door een medewerker van het betrokken Sociaal Huis of OCMW neemt het Bijzonder Comité Sociale Dienst van het betreffende OCMW de beslissing tot al dan niet toekenning van het kortingstarief.

De UiTPAS Meetjesland met kansentarief wordt toegekend aan elke rechthebbende met inbegrip van de inwonende gezinsleden die ten laste zijn van de gerechtigde.

Dit kader wordt regionaal gehanteerd: de voorwaarden zijn dezelfde, ongeacht de (deelnemende) gemeente van herkomst. Een eenduidig, afgestemd kader, dat voor de nodige transparantie zorgt.