Basisprotocol Cultuur kadert veilige heropstart


Op 3 juni besliste de Nationale Veiligheidsraad dat de cultuursector zijn activiteiten onder voorwaarden, vanaf 1 juli terug mag hervatten. Dit moet zo veilig mogelijk gebeuren, zowel voor de gebruikers als voor het personeel.

Hiervoor werd, zoals bepaald in de Nationale Veiligheidsraad, in Vlaanderen een protocol opgemaakt door de Minister van Cultuur Jambon, na advies van de GEES en in overleg met de sector.

Read more…