Basisprotocol Cultuur: Neergaande of opwaartse kracht


In Vlaanderen werd een basisprotocol opgemaakt door de bevoegde minister, na advies van de GEES en in overleg met de sector, om versoepelingen of verstrengingen binnen de culturele sector te organiseren.

U vindt hier de actuele versie en de bijhorende maatregelen. Deze hangen sinds 01/02/2021 af van de dynamiek van de pandemie. Gaat deze in een neergaande fase dan zijn trapsgewijze versoepelingen mogelijk. Gaan we in een opwaartse fase kan een verstrenging meteen.

Read more…