Basisprotocol Cultuur geactualiseerd


Op 27 juli schroefde de Nationale Veiligheidsraad een aantal versoepelingen terug. De cultuursector kan zijn activiteiten onder voorwaarden, laten plaatsvinden.

Hiervoor werd, zoals bepaald in de Nationale Veiligheidsraad, in Vlaanderen een basisprotocol opgemaakt door de bevoegde minister, na advies van de GEES en in overleg met de sector.

U vindt hier de laatste versie. Deze werd geactualiseerd naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli en vervangt de vorige versies van het basisprotocol cultuur.

Read more…

Cultuur- en erfgoedsector in coronatijden


De veiligheidsraad nam opnieuw ingrijpende maatregelen (27 juli) om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Deze hebben uiteraard ook gevolgen voor de cultuur- en erfgoedsector. Ondertussen kwam voor onze sector een exitstrategie en basisprotocol tot stand.

COMEET volgt, zoals de rest van de wereld, de crisis op de voet en geeft op deze pagina de belangrijke zaken voor de sector weer.

Read more…