Basisprotocol Cultuur: Kleurencodes


De cultuursector kan zijn activiteiten onder voorwaarden, laten plaatsvinden. Hiervoor werd in Vlaanderen een basisprotocol opgemaakt door de bevoegde minister, na advies van de GEES en in overleg met de sector.

U vindt hier de actuele versie en de bijhorende maatregelen. Deze hangen af van in welke kleurcode de cultuursector zich bevindt.

Cultuur gaat vanaf 24 oktober 2020 in de kleurencode rood.

Read more…