Basisprotocol Cultuur: Kleurencodes


Op 27 juli schroefde de Nationale Veiligheidsraad een aantal versoepelingen terug. De cultuursector kan zijn activiteiten onder voorwaarden, laten plaatsvinden.

Hiervoor werd, zoals bepaald in de Nationale Veiligheidsraad, in Vlaanderen een basisprotocol opgemaakt door de bevoegde minister, na advies van de GEES en in overleg met de sector.

U vindt hier de laatste versie. Deze werd geactualiseerd naar aanleiding van de (langetermijn) werking met kleurencodes binnen de sector.

Read more…