Subsidiereglement erfgoedprojecten is vernieuwd


Eind 2020 sloten we het vierde ‘erfgoedconvenant’ af met de Vlaamse overheid. Naar aanleiding daarvan vernieuwden we het subsidiereglement voor lokale erfgoedprojecten. We pasten op enkele plaatsen de terminologie aan en integreerden criteria die in het Meetjeslandse en Vlaamse erfgoedbeleid naar voor treden.

Subsidie voor jouw cultureel-erfgoedproject

Het vernieuwde subsidiereglement legt de voorwaarden en werkwijze vast van de subsidies voor lokale cultureel-erfgoedprojecten. De gemaakte veranderingen dienen om jouw erfgoedproject nog beter te helpen realiseren, en meer specifiek om je toe te laten innovatief en deskundig om te gaan met erfgoed. We blijven hierbij waarde hechten aan de zorg voor het erfgoed, voor de regionale identiteit en voor de talrijke erfgoedzorgers in het Meetjesland.

Hulp of advies nodig?

Klinkt dit toch wat overdonderend? Geen nood! We zetten ons graag samen met jullie in voor de uitwerking van een goed en doordacht project. Daarom kan je in elke fase beroep doen op Erfgoedcel Meetjesland. Dit zowel voor advies bij de uitwerking van jouw project, bij het invullen van het aanvraagformulier, bij extra vragen,… . Je kan ons contacteren via 09 373 75 96 of erfgoedcel@comeet.be.
Ontdek hier het nieuwe reglement. Deadline voor de eerstvolgende indienronde is 1 mei.