Subsidie IOED Meetjesland goedgekeurd


Minister Matthias Diependaele keurde de subsidieaanvragen voor IOED Meetjesland goed. Hiermee wordt de dienstverlening voor onroerend erfgoed in het Meetjesland verder gezet tot minstens 2026.

Dankzij deze subsidie kunnen deelnemende gemeenten advies vragen bij de experten archeologie, bouwkundig erfgoed en landschappelijk erfgoed. De IOED is een partner voor deze gemeenten bij het uitrollen van hun erfgoedbeleid. In het Meetjesland werken we hiervoor samen met Veneco en Regionaal Landschap Meetjesland.