Samenaankoop Bibliotheken Meetjesland van start


Op 1 januari 2016 ging de nieuwe samenaankoop voor de collecties van de 14 Meetjeslandse openbare bibliotheken van start. Deze samenaankoop is een volgende stap in de evolutie naar een regiobib Meetjesland, ondersteund door COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland) en de Provincie Oost-Vlaanderen. De voorbereiding van de samenaankoop voor de collecties was een van de belangrijkste actiepunten in 2015.

De gezamenlijke aankoop levert een hogere leverancierskorting, efficiëntie- en tijdswinsten op personeelsvlak en een grotere gezamenlijke impact voor de deelnemende bibliotheken op.

Samenaankoop collecties

De overheidsopdrachten voor deze samenaankoop namen ruim een jaar in beslag. Deze werden nauwgezet uitgevoerd door een beperkte werkgroep, met ondersteuning van een tweetal gemeentelijke aankoopdiensten en COMEET.

De opdracht werd opgesplitst in drie bestekken. Voor de deelcollectie strips ging de gunning naar stripboekhandel De Poort in Gent. De levering van de deelcollectie audiovisuele materialen is toegewezen aan Muziek-Al in Aalter. Voor alle boekencollecties gaan de bibliotheken in zee met Standaard Boekhandel (Sint-Niklaas).

De gunningen werden door alle 14 deelnemende gemeenten goedgekeurd en hebben een looptijd van drie jaar (tot en met 2018).

Het totaal budget van de drie bestekken bedraagt voor de drie jaar niet minder dan 1.337.800 euro, incl. BTW.

Voordelen

Door de bundeling van de budgetten van maar liefst 14 deelnemende bibliotheken werden bij de leveranciers hogere kortingen bedongen. Elke bibliotheek/gemeente kan dit extra budget uiteraard autonoom besteden.

Bovendien hebben de bibliotheken nu als grote klant meer impact op de werkwijze of bij eventuele betwistingen.

Ook de tijdsbesparing bij het personeel is aanzienlijk, vermits dit intensieve en tijdrovende procedures zijn die anders voor elke bibliotheek afzonderlijk moeten gevoerd worden. Zeker voor kleinere bibliotheken is dit vaak een zware belasting.

De mogelijkheid voor kastklare levering van de boeken is opgenomen in de overeenkomst. Dat wil zeggen dat de boeken geplastificeerd, met de correcte etikettering en gechipt in de bibliotheken aankomen. In de toekomst kunnen de bibliotheken gebruik maken van die optie. Daarvoor maakten ze al eerder alle 14 de overstap naar de Vlaamse standaard in etikettering.

Intergemeentelijke samenwerking

Deze samenaankoop is andermaal het bewijs van de efficiënte en kostenbesparende intergemeentelijke samenwerking op diverse domeinen die het Meetjesland als regio aan gaat.

Als intergemeentelijke organisatie voor cultuur neemt COMEET daarin eveneens haar verantwoordelijkheid op. De samenaankoop is bovendien een bijkomend instrument om de consequenties van de diverse ingrijpende besparingen voor de bibliotheken deels op te vangen.

Gerelateerd aan dit bericht:

  • Aanleiding De Bibliotheken in het Meetjesland werken gezamenlijk aan het bevorderen van de zelfredzaamheid en de persoonlijke ontwikkeling van de burgers. De kernfuncties om dit gemeenschappelijk doel te bereiken zijn:…
  • Om te kunnen volwaardig functioneren als een regiobib, zetten de Bibliotheken Meetjesland sinds 2015 prioritair en intensief in op een gezamenlijk collectiebeleid (zowel visie, vorming en beheer, als afvoer). Deze…