Projecten Lokaal Cultuurbeleid


Via creatief en gedeeld gebruik van onderbenutte en leegstaande ruimtes willen de projectpartners innovatieve antwoorden bieden op lokale noden van zowel bewoners, ondernemers als de cultuursector door letterlijk ruimte te geven aan ideeën en mogelijkheden van onderuit.

foto_inspiratiesessie_Waarschoot

Tijd om de Meetjeslandse Meesters in de kijker te zetten. Met dit project wordt een publiekscampagne en een activiteitenaanbod op poten gezet.

De UiTPAS is een vrijetijdspas die de algemene vrijetijdsparticipatie stimuleert, met specifieke aandacht voor mensen in armoede. COMEET bekijkt de mogelijkheden voor een uitrol in het Meetjesland.

Meetjesland Reuzenland is het project dat COMEET uitvoert met de middelen van de Vlaamse Cultuurprijs Lokaal Cultuurbeleid.

In Stroatluuëbers gaan jongeren en ouderen samen aan de slag met het dialecterfgoed uit hun streek of dorp. Het project Stroatluuëbers wil een brug slaan tussen die twee generaties. Rond het project werd zowel op regionaal als op lokaal vlak gewerkt.

Eind 2012 stelde de collegagroep Meetjeslandse Cultuurraden een memorandum samen voor aan de nieuwe schepenen. In het memorandum werd aandacht gevraagd voor de noden en behoeften van de Meetjeslandse cultuurraden en de aangesloten verenigingen bij de nieuwe besturen.

De Week van de Amateurkunsten is ondertussen ook in het Meetjesland al een mooie traditie. Ieder jaar zetten talrijke dichters, schilders, muzikanten, dansers, beeldhouwers, kunstambachtslieden, … hun deuren open en maken hun liefhebberij bekend aan een breed publiek.

COMEET bouwde in samenwerking met diverse partners een Meetjeslandse Kunst- en Poëzieroute uit. Sinds 2003 werden overal in het Meetjesland kunstwerken en poëziepanelen (stalen panelen met gedichten en legendes) geplaatst.