Projecten erfgoed


De eerste zondag na de paasvakantie is traditioneel een hoogdag voor onze musea en heem- en geschiedkundige verenigingen: Erfgoeddag! Die dag staat alles in het teken van tradities, verhalen en voorwerpen die we bewaren voor de toekomst.

Kermisaffiches

In 2019 zette de intergemeentelijke archiefdienst van Welzijnsband Meetjesland in samenwerking met COMEET een project op poten om de kermisaffiches in de historische archieven van het Meetjesland onder de aandacht te brengen.

Heel wat erfgoedverenigingen en organisaties, gemeenten, scholen, … in het Meetjesland organiseren inspirerende en boeiende erfgoedprojecten. De erfgoedcel staat hen bij met advies en via het subsidiereglement.

Meetjesland Reuzenland is het project dat COMEET uitvoert met de middelen van de Vlaamse Cultuurprijs Lokaal Cultuurbeleid.

Samen met Archiefbank Vlaanderen startte Erfgoedcel Meetjesland in 2016 met het project Leren archiveren voor lokale verenigingen, waarbij sport- en cultuurverenigingen werden uitgenodigd voor een infosessie rond archiveren.

Erfgoed leeft! is de publicatiereeks van Erfgoedcel Meetjesland en neemt je mee naar het Meetjesland van vroeger en nu. Het zijn boekjes boordevol boeiende verhalen, fijne weetjes en bij bijzonder beeldmateriaal.

De publicatiereeks is uitverkocht, maar je kan de verschillende boekjes online downloaden.

COMEET en Toerisme Meetjesland herbestickeren de 275 toeristische erfgoedborden in het Meetjesland. Het project gebeurt in samenwerking met de 14 Meetjeslandse gemeenten, de lokale erfgoedverenigingen en enkele vrijwilligers.

Enkele Meetjeslandse erfgoedverenigingen startten in oktober 2015 met het traject “Vrijwilligerswerving onder de loep”. Onder begeleiding van de Erfgoedcel Meetjesland denken ze na over mogelijke acties rond vrijwilligerswerving.

Provincie Oost-Vlaanderen en Erfgoedcel Meetjesland slaan de handen in elkaar om de inventarissen van tien Meetjeslandse parochiekerken te actualiseren en digitaliseren. Het inventarisatiewerk gebeurt door enthousiaste vrijwilligersteams.

Zes basisscholen uit Nevele gingen aan de slag met het erfgoed in hun buurt. De leerkrachten gaven zelf een invulling aan hun activiteiten. De erfgoedexperts (heemkundige kring, verzamelaars, museumbeheerders…) uit de gemeente stonden klaar om de leerkrachten een handje te helpen. Er werd een filmpje gemaakt van het project.

De Sint-Barbarakerk in Rieme (Evergem) sloot in 2013 reeds definitief haar deuren. Met het oog op een nieuwe bestemming voor het kerkgebouw, werd ook naar een nieuwe bestemming gezocht voor het roerend erfgoed van deze parochiekerk.

In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. 100 jaar later wordt dit eerste conflict op wereldschaal overal herdacht. Sporen van de Groote Oorlog zijn ook in het Meetjesland terug te vinden. Onder impuls van COMEET werkten de Meetjeslandse gemeenten en talloze verenigingen een breed en gevarieerd aanbod aan activiteiten uit.

Erfgoed leeft is de publicatiereeks van Erfgoedcel Meetjesland en neemt je mee naar het Meetjesland van vroeger en nu. Het zijn boekjes boordevol boeiende verhalen, fijne weetjes en bij bijzonder beeldmateriaal.

De reeks is uitverkocht maar de boekjes worden vanaf augustus 2017 online gezet.

In Stroatluuëbers gaan jongeren en ouderen samen aan de slag met het dialecterfgoed uit hun streek of dorp. Het project Stroatluuëbers wil een brug slaan tussen die twee generaties. Rond het project werd zowel op regionaal als op lokaal vlak gewerkt.

COMEET/Erfgoedcel Meetjesland en Landelijke Gilden Meetjesland werkten samen onder de noemer ‘Boer zoekt ERFgoed!’ om het mooie landbouwerfgoed van onze regio in beeld en in kaart te brengen. We deden dit door het verzamelen van foto’s, filmpjes en verhalen die gaan over het boerenleven. Die werden bij elkaar gebracht op www.boerzoekterfgoed.be.

Elke eerste zondag na de paasvakantie vindt de Erfgoeddag plaats. Het is de hoogdag van het cultureel erfgoed, dat is het roerend en immaterieel erfgoed. Erfgoedcel Meetjesland stimuleert en inspireert de Meetjeslandse erfgoedzorgers om deel te nemen, coördineert de inschrijvingen en doet promotie van de lokale activiteiten.

logo open monumentendag omd

Op de tweede zondag van september is er jaarlijkse afspraak met Open Monumentendag. In het Meetjesland wordt daar ieder jaar met enthousiasme aan gewerkt door de lokale comités en COMEET. COMEET coördineert en ondersteunt, neemt regionale initiatieven en voert promotie voor de lokale activiteiten.

Cultuurmarkt Gent (1)

COMEET neemt jaarlijks deel aan de Cultuurmarkt van Gent (midden september) en reeds een aantal keren aan de vrijetijdsmarkt in Eeklo. De deelname aan cultuurmarkten is een grote meerwaarde voor de verspreiding van het Meetjeslands aanbod aan een nieuw publiek, maar ook aan de Meetjeslanders zelf.