Presentaties infomoment ‘Vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede in sleuteljaar 2019’


Op 19 november 2018 kwamen geïnteresseerden van Meetjeslandse besturen, vrijetijdsdiensten, OCMW’s en verenigingen naar het nagelnieuwe dorpshuis Bass’Cul in Bassevelde voor een infomoment rond vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede in sleuteljaar 2019. Bekijk alle presentaties op deze pagina. 

Démos: Lokale netwerken vrijetijdsparticipatie

Vanaf 2020 is het voor lidorganisaties van het Fonds Vrijetijdsparticipatie niet meer mogelijk om tussenkomsten te vragen voor het zelfgekozen aanbod. Dit budget kan wel lokaal beheerd worden, maar enkel indien er ten laatste op 1 oktober 2019 een lokaal netwerk wordt aangevraagd.

Ben van Démos beet dan ook de spits van de avond af met een oproep op werk te maken van een lokale samenwerking die structureel gemaakt wordt in een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie. Hij zoomde ook in op de verschillende participatiedrempels.

Geïnteresseerd? Bekijk dan zeker ook deze checklist voor de opstart van een lokaal netwerk en een overzicht van verschillende participatiedrempels.

Meer info over lokale netwerken vind je op www.demos.be.

COMEET: UiTPAS Meetjesland & bevindingen onderzoekstraject

COMEET wierp zich vanaf het prille begin op als trekker van UiTPAS in de regio. Projectmedewerker Stefanie lichtte de keuze voor UiTPAS toe, maar ook het systeem in het algemeen met aandacht voor de solidaire kostendeling. Er werd ook een stand van zaken in cijfers gegeven. Daarnaast was er aandacht voor drempels bij gebruikers én aanbieders, met de resultaten van het onderzoekstraject in Nevele.

COMEET lijstte ook enkele cijfers voor de regio op. In dit document vind je:

  • aantal inwoners met een leefloon
  • aantal inwoners met recht op verhoogde tegemoetkoming
  • aantal geboorten in kansarme gezinnen
  • financieringsbronnen

Interesse in specifieke info voor je gemeente? Contacteer projectmedewerker Stefanie via stefanie.de.pauw@comeet.be.

publiq: UiTPAS & drempels verlagen

Ruben Schietse van publiq lichtte de componenten van het UiTPAS-systeem toe die zich toespitsen op het wegwerken van drempels, en schetste een beeld van de evolutie van UiTPAS de komende jaren.