Over COMEET


Cultuuroverleg Meetjesland is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van de Meetjeslandse gemeenten. COMEET bestaat sinds 2004 en heeft haar kantoor in Eeklo.

COMEET bestaat uit vier deelsectoren: bibliotheken, erfgoed (enerzijds roerend en immaterieel erfgoed met Erfgoedcel Meetjesland, anderzijds onroerend erfgoed), lokaal cultuurbeleid en podia.