Open oproep V.V.V.-Eeklo


De collectie van het heemmuseum in Eeklo zal binnenkort verhuizen. Omdat niet alles bewaard zal kunnen blijven, doet de V.V.V.-Eeklo een open oproep naar schenkers. Mensen die de voorbije jaren één of meerdere objecten geschonken hebben aan het museum kunnen op die manier mee bepalen wat er met hun schenking dient te gebeuren.

De volledige oproep geldt als enige berichtgeving en kan u hieronder terugvinden.

V.V.V.-Eeklo – OPEN OPROEP

Geachte mevrouw, geachte heer,

U weet misschien dat het heemmuseum, gelegen in het provinciaal domein Het Leen, intussen al een hele tijd gesloten is.

Bovendien moet na de zomervakantie de volledige collectie uit de huidige lokalen verhuisd worden, vermits de werken voor de uitbreiding van het provinciaal bosinfocentrum in dat gebouw dan starten.

De zoektocht naar een nieuwe pleisterplaats is -mede gelet op de budgettaire implicaties- een bijzonder moeilijke oefening die voorlopig nog geen concreet resultaat opleverde. Het is helaas zelfs mogelijk dat het heemmuseum definitief zal moeten verdwijnen. Wel is nu reeds zeker dat niet alles zal kunnen bewaard blijven.

Indien het herlokaliseren van het heemmuseum niet kan gerealiseerd worden of indien uw schenking (of een deel ervan) niet bij ons kan bewaard blijven, willen wij u, als schenker, alvast vragen wat er met uw schenking dient te gebeuren.

U wenst de ter beschikking gestelde objecten terug te nemen

U wenst dat uw objecten overgedragen worden aan een ander museum of erfgoedorganisatie

U doet afstand van het eigendomsrecht van de geschonken objecten en geeft de V.V.V.-Eeklo de toestemming om

  • zelf een herbestemmingsmogelijkheid te onderzoeken (schenking aan een ander museum, in bruikleen geven, …)
  • een kijkdag met veiling te organiseren, zodat de voorwerpen verkocht kunnen worden
  • voorwerpen te vernietigen bij overtolligheid, bij beschadiging of te verregaande aantasting door de tand des tijds.

Met uw antwoord op bovenstaande vragen kan u terecht in het heemmuseum in het provinciaal domein Het Leen op 22 en 27 juni telkens van 14u tot 17u en op zaterdag 24 juni van 9u30 tot 12u. We staan u op deze data graag te woord, maar uiteraard blijven we hopen dat voor de problematiek van het heemmuseum een positieve oplossing kan gevonden worden.

Met achtingsvolle groet.

Namens V.V.V.-Eeklo

Johan Van Hyfte
Voorzitter