Nieuw Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur


Begin januari ging het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur van start.

Foto: Katleen Gobbin

Het is een nieuwe organisatie die als doel heeft individuen, organisaties en besturen uit Vlaanderen en Brussel te ondersteunen bij hun praktijkontwikkeling, subsidieaanvragen en beleidsvisie rond bovenlokale cultuur. De organisatie vindt haar oorsprong in het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking en zal de ontwikkeling van het lokale en bovenlokale culturele veld stimuleren.

Het steunpunt maakt nu werk van een dienstverlening in functie van de eerste projectaanvragen en aanvragen voor structurele ondersteuning voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden binnen het decreet bovenlokale cultuurwerking. De eerste deadlines voor aanvragen binnen het decreet naderen snel: 15 mei 2019 voor projectsubsidies en 1 oktober 2019 voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

Tegelijkertijd werkt het aan een gedragen visie, actieplan en dienstverlening op lange termijn dat wordt neergeschreven in een beleidsplan. Hiervoor zal het steunpunt in de toekomst zeker beroep doen op partners waarmee en waarvoor het zal werken.

Wil je op de hoogte blijven van de eerste acties van het steunpunt en zijn ambitieuze toekomstplannen? Laat dan hier je gegevens na. Hou zeker ook de tijdelijke website www.cultuurbovenlokaal.be in de gaten voor meer nieuws en ontwikkelingen.

Momenteel bevindt de organisatie zich in een opstartfase. Het betekent dat er heel wat operationele taken zijn waardoor het nog niet op volledige kruissnelheid draait. Dit brengt ook met zich mee dat het steunpunt vandaag tijdelijk gehuisvest is in Gent. Voor de zomer van 2019 verhuist het naar Brussel, om er zijn vaste plek in te nemen in de Ravensteingalerij.

Het huidige team bestaat uit zes medewerkers, die allemaal ervaring hebben binnen de culturele sector. Aarzel niet om hen te contacteren met vragen over de werking van het steunpunt of over het decreet bovenlokale cultuurwerking. Ze staan je graag te woord.

Hun contactgegevens vind je terug op de tijdelijke website.