Negen gemeenten gaan samen verder met COMEET


Herlinde Trenson, voorzitter COMEET: “We gaan samen met negen gemeenten onze organisatie verderzetten. De huidige activiteiten zoals de uitbouw van Regiobib Meetjesland, UiTpas Meetjesland, Erfgoedcel Meetjesland en het ondersteunen van verenigingen met advies blijven doorlopen”, benadrukt Trenson. “Met een uitdagend takenpakket voor en door negen dynamische gemeenten zullen we de komende zes jaar het Meetjesland op de kaart zetten”.

COMEET zal zich verder ontwikkelen als platform waar collega’s elkaar kunnen ontmoeten om ervaringen en ideeën uit te wisselen, als netwerk waar ze over kansen en uitdagingen in gesprek gaan met collega’s uit andere sectoren (ook buiten cultuur), als steunpunt dat concrete initiatieven opzet om hun praktijken te versterken en te ontwikkelen, en als kenniscentrum dat de opgebouwde ervaringen borgt, ontsluit en breder zichtbaar maakt.

Om een vlotte doorstart van de vereniging te garanderen, besloot de Raad van Bestuur op 29/11/2019 om de gemeente Maldegem uit te sluiten uit de vereniging. De werking van COMEET kan zonder onderbreking verdergezet worden en de dienstverlening blijft gegarandeerd aan de aangesloten gemeentebesturen.
Een uittreksel uit de Raad van Bestuur kun je hier terugvinden.