Memorandum Meetjesland: Come & Meet!


enkel logoIn de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 hebben de toekomstige gemeenteraadsleden en schepenen veel aandacht voor onderwerpen die hen na de verkiezingen kunnen helpen de juiste beleidskeuzes te maken.

Maak van dit momentum gebruik om, samen met collega’s en het middenveld, suggesties en ideeën aan te reiken voor het bestuursakkoord en het meerjarenplan.

Op vraag van de Meetjeslandse cultuurraden wil COMEET hierbij graag ondersteunen en inspireren en nodigt u daarom uit voor een Meetjeslands Memorandum: “Come & Meet” op donderdag 5 oktober in de N9 Fabriek in Eeklo (Molenstraat 31).

 

 

  • COME…WANNEER: donderdag 5 oktober 2017
    WAAR: Fabriek N9, Molenstraat 31, Eeklo
    PROGRAMMA:

• 16.30 UUR: onthaal met hapje
• 17 – 19 UUR: inspiratie- en doesessie: opmaak van een Meetjeslands Memorandum Lokaal Cultuurbeleid 2019-2024
• 19 – 19.45 UUR: afsluiter met broodjes
• 20 – 21 UUR: naverwerking door de collegagroep cultuurraden

  • WAAROM?

• Om samen een enthousiasmerende cultuur visie op te stellen voor lokale beleidsmakers
• Om uw zotste voorstellen eens op tafel te kunnen gooien
• Om impact te kunnen uitoefenen op het toekomstige cultuurbeleid
• Om nieuwe thema’s voor te stellen of te ontdekken
• Om inspiratie op te doen voor eigen beleidsplanning
• Om te kunnen meedoen aan een originele methodiek

  • MEET…

… partners in crime en sMEEdT nieuwe plannen met:

Koen Dewulf (Vzw Dorpsbelangen): uw gastheer en moderator
• Collega’s en illustere (on)bekenden uit de brede Meetjeslandse cultuursector
• de COMEETcollega’s
• …

  • … AND MEET AGAIN!

WANNEER: maandag 6 november
WAT: terugkom-moment
WAAROM: feedback, toetsing, afsluitende consensus, sneuvelversie tekst (meer info volgt)

  • INSCHRIJVEN

Tot uiterlijk dinsdag 3 oktober via het online inschrijvingsformulier op deze pagina.

Schrijf je hier in!