Meetjeslandse Meesters van start


Meetjeslandse MeestersIn 2018 start COMEET met het project Meetjeslandse Meesters, een project over artistiek erfgoed in de regio.

Met een erfgoedluik als uitgangspunt brengen we artistieke ondernemers, lokale en regionale partners samen voor de ontwikkeling van een erfgoed- en kunstzinnig aanbod. Het project loopt over twee jaren (2018-2019).

Het project: Meetjeslandse Meesters 

Meetjeslandse Meesters gaat over artistiek meesterschap, over kunstenaars die de geschiedenis in kunnen als ‘Meesters van bij ons’. We stellen een overzicht samen van kunstenaars die in de regio gewoond en/of gewerkt hebben: kunstenaars waar we fier op zijn, die op een bovenlokale weerklank hebben en die ook vandaag nog inspireren. Dit doen we in samenwerking met lokale erfgoedspelers, andere geïnteresseerden en enkele experten.

Dit erfgoedluik zal het uitgangspunt vormen voor een publiekscampagne en een activiteitenaanbod, dat we van onderuit ontwikkelen en in samenwerking met Toerisme Meetjesland, culturele ondernemers, lokale en regionale partners.

De inventaris: artistiek meesterschap in de regio  

Momenteel stellen we een inventaris samen van potentiële Meetjeslandse Meesters. Enkel experts en kenners zullen hier nog een selectie in maken en de verdere definiëring van een ‘Meetjeslandse Meester’ bepalen.

Voorlopig hanteren we volgende criteria:

  • De kunstenaar heeft een link met het Meetjesland: gewoond en/of gewerkt hebben in één van de 14 Meetjeslandse gemeenten
  • Het gaat om beeldende kunst: schilderkunst, tekenkunst, beeldhouwkunst, grafiek en audiovisuele kunst
  • De kunstenaar kon of kan op voldoende waardering rekening: zijn werk heeft bv. een bovenlokale weerklank, is te vinden in musea, …
  • De titel ‘Meetjeslandse Meester’ wordt enkel postuum toegekend

De inventaris wordt samengesteld in samenwerking met lokale erfgoedspelers en andere geïnteresseerden. Heb je zelf interesse in het artistiek erfgoed in de regio en zin om mee te werken? Of ken je zelf nog kunstenaars die misschien aan bod kunnen komen? Laat het ons zeker weten via erfgoedcel@comeet.be of 09 373 75 96.

Verdere plannen? 

In juni 2018 plannen we het startmoment van dit project, met aandacht voor de selectie Meetjeslandse Meesters en meer info over de mogelijkheden om zelf een activiteit te organiseren. Meer informatie volgt nog in de loop van april en mei.

Heb je al ideeën of plannen over het thema? Of wil je graag de mogelijkheden al even aftoetsen? Aarzel niet om ons te contacteren via erfgoedcel@comeet.be of 09 373 75 96.


Dit project komt tot stand dankzij steun van ELFPO.
Meer info: www.vlaanderen.be/pdpo