Meetjeslands Memorandum Lokaal Cultuurbeleid 2019-2024


In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018 werd werk gemaakt van een Meetjeslands Memorandum Lokaal Cultuurbeleid. 

De aanzet tot dit memorandum werd gegeven najaar 2017, in twee sessies ‘Come & Meet’, waarbij we konden rekenen op de begeleiding van de vzw Dorpsbelangen (Koen Dewulf).

De deelnemers vormden een mooie doorsnede van de cultuursector in de Meetjeslandse gemeenten. Een aantal cultuurraden hield ook een inhoudelijke voorbereiding en verwerking met hun aangesloten verenigingen. Tot slot werd ook een toetsing van de sneuvelversie van de tekst voorzien door de deelnemers en een aantal collegagroepen. COMEET zorgde voor coördinatie, inhoudelijke en logistieke ondersteuning. De Raad van Bestuur van COMEET fiatteerde de ambitienota op 22/3/18.

Benieuwd hoe de definitieve versie van het memorandum eruit ziet? Je vindt ze hier: