Meet Erfgoed Meetjesland


De start

In de beginjaren van Erfgoedcel Meetjesland, meer specifiek in 2007, hebben we een grootschalige inventarisatie uitgevoerd van het Meetjeslandse erfgoed. COMEET bracht toen heel wat verenigingen, collecties en archieven in kaart. Op 15 jaar tijd is er heel wat veranderd. De kaart die toen werd geschetst, is gedateerd en onvolledig. Ook de visie op de ontsluiting en bewaring van erfgoed is het laatste decennium sterk geëvolueerd. Werk aan de winkel dus!

Erfgoed in kaart

In de loop van 2021 en 2022 zetten we opnieuw onze tanden in de Meetjeslandse Erfgoedcollectie.

We lanceren in juni 2021 een grootschalige enquête om de gegevens in de inventaris te kunnen opfrissen. Tegelijk voegen we er nieuwe organisaties, praktijken en collecties aan toe. Zo krijgen we een completer beeld van het huidige erfgoedveld.

Najaar 2021 brengen we aan de hand van gesprekken met erfgoedwerkers de expertise in kaart. Er is heel wat kennis en ervaring aanwezig in het Meetjesland en dat willen we graag binnen het netwerk delen!

De gegevens uit de enquête en de gesprekken zullen samen een goed zicht geven op de noden, de ambities en de toekomstplannen van erfgoedverenigingen, gemeentes en collectiehouders.

Richting toekomst

De feitelijke gegevens die we verzamelen, helpen ons om een rode draad te vinden in het Meetjeslands erfgoed. Wat typeert onze regio? Welk erfgoed verbindt onze dorpen en gemeenten? Zijn er nog opportuniteiten te rapen? Waar leggen we accenten? Waarin schuilt de waarde van onze collecties? De Meetjeslandse Erfgoedcollectie wil een dialoog op gang brengen waarin alle verenigingen elkaar kunnen vinden voor uitwisseling en ondersteuning.

Zo bouwen we samen aan een werkinstrument, een hulpmiddel voor al wie met erfgoed bezig is, op welke manier dan ook.

Gerelateerd aan dit bericht:

  • Elke wijk, elke buurt, elk dorp vertelt verhalen over vroeger. Overal vind je er erfgoed terug: in het landschap, de oude gebouwen, de plaatselijke musea, de verhalen en liederen van vroeger,…
  • Erfgoed is ‘iets van vroeger’ dat we ook vandaag nog meedragen, terwijl geschiedenis louter ‘iets van vroeger’ is. Erfgoed is archeologische vondsten, foto’s, authentieke manuscripten, verhalen, tradities, dialect, gebouwen, gebruiksvoorwerpen……