Lokaal cultuurbeleid


De lokale cultuurdiensten zijn de spil in het gemeentelijke cultuurbeleid. Hun werking is heel divers: beleidsvoorbereiding en -uitvoering, aanspreekpunt voor verenigingen, organisatie (nationale) evenementen, ondersteuning van de cultuurraad, de werking van het gemeenschapscentrum, subsidie-aanvragen e.d.

Binnen COMEET vormen de cultuurambtenaren een overleg- en samenwerkingsplatform om versterking te zoeken voor de lokale beleidsdoelstellingen.

COMEET ondersteunt alle cultuurambtenaren met expertise-uitwisseling en –opbouw, advies en begeleiding op maat, projectwerking, belangenbehartiging, …