IOED Meetjesland erkend


Foto: Castrale Motte Ertvelde, Grégoire De Poorter

Recent werden tien intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten of kortweg IOED’s erkend. Ook voor het Meetjesland werd een IOED erkend, die in januari 2018 haar dienstverlening zal opstarten voor elf gemeenten in de regio (Aalter, Eeklo, Evergem, Knesselare, Lovendegem, Waarschoot, Wachtebeke, Zomergem, Sint-Laureins en Maldegem). Intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten zijn samenwerkingsverbanden die taken inzake archeologisch, bouwkundig of landschappelijk erfgoed voorbereiden of opnemen voor de aangesloten gemeentebesturen.

In 2016 werd een erkenningsaanvraag voor IOED Meetjesland voorbereid door intercommunale Veneco, COMEET en Regionaal Landschap Meetjesland. Samen met gemeentelijke vertegenwoordigers en experten uit het veld, kreeg de werking van IOED Meetjesland vorm in een beleidsplan. In januari 2017 werd dit beleidsplan en de erkenningsaanvraag voor IOED Meetjesland ingediend bij Vlaanderen. Eind maart werd de aanvraag voor de IOED goedgekeurd en werd IOED Meetjesland een feit.

Veneco, COMEET en Regionaal Landschap Meetjesland bereiden nu een subsidieaanvraag voor die de werking van IOED Meetjesland garandeert. Als deze aanvraag wordt gehonoreerd, zal de IOED van start gaan op 1 januari 2018. In afwachting van de opstart zullen de nodige voorbereidingen getroffen worden om de dienstverlening van IOED Meetjesland verder te concretiseren.

Vlaanderen telt nu 23 erkende IOED’s, inclusief IOED Meetjesland. Honderdtweeënzestig gemeenten, goed voor meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten, maken deel uit van een IOED en werken zo aan een onroerend erfgoedbeleid op lokaal niveau.

Meer informatie vind je op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Foto: Castrale Motte Ertvelde, Grégoire De Poorter