Inventarisatie Sint-Willibrorduskerk van Knesselare


DSCN4576Vier enthousiaste vrijwilligers uit het Meetjesland inventariseerden afgelopen jaar de Sint-Willibrorduskerk van Knesselare. De inventaris met kerkschatten werd in juli 2016 plechtig voorgesteld aan de kerkfabriek en het gemeentebestuur. De inventaris kan online bekeken worden op de website erfgoedinzicht.be.

Inventariseren in Knesselare

COMEET/Erfgoedcel Meetjesland en Provincie Oost-Vlaanderen werken samen aan de inventarisatie van het roerend religieus erfgoed van de Meetjeslandse parochiekerken. Bij een inventaris opmaken komt heel wat kijken, daarom doen COMEET Erfgoedcel Meetjesland en Provincie Oost-Vlaanderen beroep op vrijwilligers uit de streek die zich hiervoor willen inzetten.

De vrijwilligers Myriam, Willy, Kateleen en Ludwig inventariseerden maandenlang de Sint-Willibrorduskerk van Knesselare. Met fototoestel, loep en meetlint in de aanslag fotografeerden, maten en beschreven ze alle voorwerpen uit de kerk. Het vierkoppige team leverde uiteindelijk een uitgebreide inventaris af van meer dan 300 voorwerpen. De inventaris mag zeker gezien worden. De twee fotografen in het team, Myriam en Ludwig, maakten kwalitatieve foto’s van de kerkobjecten, waarna Willy en Kateleen instonden voor de beschrijving ervan. Dit vergde veel tijd, geduld en opzoekingswerk, maar dankzij hun inzet en enthousiasme kon het team de inventaris vlot afwerken.

Een inventaris helpt de kerkfabriek het erfgoed in de kerk goed te bewaren. Hoewel er vaak al inventarissen voor handen zijn, zijn die niet altijd up to date. Collecties veranderen na verloop van tijd, o.a. door bruikleen, nieuwe aankopen, … Ook een digitale versie van de inventaris is van belang, zeker met oog op de toekomst. Daarom werden alle gegevens over de objecten ingevoerd in de databank erfgoedinzicht.be.

Bekijk de inventaris online

inventarisknesselare

Ook elders in het Meetjesland

Niet enkel in Knesselare, maar ook in andere kerken van het Meetjesland zetten vrijwilligers zich in voor het erfgoed. In 2014 hadden 10 van de 55 Meetjeslandse parochiekerken nog geen geactualiseerde inventaris. Dankzij de inspanningen van COMEET/Erfgoedcel Meetjesland, de Provincie Oost-Vlaanderen én hun vrijwilligers daalt het aantal kerken zonder geactualiseerde inventaris.

Willy Stevens

In het vierkoppige vrijwilligersteam was ook Willy Stevens aan de slag. Als lokale heemkundige en kerkbezoeker was Willy een echte aanwinst voor het team. Hij was bekend met de geschiedenis van de kerk en deelde die maar al te graag met zijn collega vrijwilligers. Willy overleed begin april onverwacht aan een hartfalen. Voor de vrijwilligers was dit een zware klap.

Tijdens de officiële voorstelling van de kerkinventaris werden de vrijwilligers uitvoerig bedankt voor hun inzet en engagement. Willy werd daarbij niet vergeten, maar met de nodige eer en dankbetuiging herdacht.

Gerelateerd aan dit bericht:

  • Provincie Oost-Vlaanderen en Erfgoedcel Meetjesland slaan de handen in elkaar om de inventarissen van tien Meetjeslandse parochiekerken te actualiseren en digitaliseren. Een inventaris is een goed gedocumenteerd overzicht van het…