Inspiratiedag duurzaam cultuurbeleid op 1 maart 2018


afbeelding affiche met tekst

Donderdag 1 maart 2018 vond een inspiratiedag rond duurzaam cultuurbeleid plaats in Lovendegem. Voor verschillende deelnemers werd de rol van de cultuursector in de strijd tegen de klimaatopwarming duidelijk. Ook wij kunnen de fundamenten van een Klimaatgezond en Cultuurwijs Meetjesland leggen!

 

 

An Heyerick van Veneco toonde aan dat ook het Meetjesland gevolgen kent van de klimaatverandering:

  • Juli 2017: Wateroverlast in Knesselare
  • Juli 2015: Zelzate was de warmste gemeente van het land
  • September 2016: de droogte brengt de aardappeloogst in gevaar
  • Juni 2017: extra maatregelen worden getroffen in Oost-Vlaanderen door waterschaarste

Een niet zo’n ver-van-mijn-bed-show dus! Maar hoe kan je bijdragen als lokale vereniging, als organisator van een evenement, als bibliotheek of cultuurcentrum,…? Veel meer dan je misschien denkt!

20180301_132328             20180301_132411

De veertien gemeenten van het Meetjesland, Veneco en de Provincie Oost-Vlaanderen slaan de handen in elkaar om, met het project Meetjesland Klimaatgezond, samen met de inwoners, bedrijven, handelaars, verenigingen en landbouwers de CO2-uitstoot in de regio drastisch te verminderen en de negatieve effecten van de klimaatopwarming (verdroging, wateroverlast, …) te verzachten.

De actieve betrokkenheid van de cultuursector, als ‘luidspreker’ voor maatschappelijk relevante thema’s, is essentieel om de boodschap van de nood aan een duurzame samenleving te helpen verspreiden én om zelf het voortouw hierin te nemen.

U kan ook nog steeds mee de fundamenten van een Klimaatgezond en Cultuurwijs Meetjesland leggen!

Bekijk hier de presentatie waaruit blijkt dat klimaatactie nodig is en waar je inspirerende voorbeelden vindt die je zelf kan toepassen.

20180301_151446      20180301_151229

Getuigenissen van good practices kwamen ook aan bod:

  • Thomas De Groote, bibliothecaris Maldegem – duurzame renovatie bibliotheek

Bij de verbouwingen van de bibliotheek in Maldegem is men binnen de bestaande infrastructuur gebleven. De nieuwe condensatieketel, de vervanging van de glaspartij en de inkomsas zorgen voor grote energiebesparingen. 25% van de collectie is weg en er werd meer gedigitaliseerd. Het oude meubilair werd hergebruikt en de rekken werden verlaagd voor een betere lichtinval. Er werd zelfs een mini-moestuin aangeplant.

Het isoleren van het gebouw had wel een impact op de biodiversiteit. Dat werd samen met Regionaal Landschap Meetjesland zwaluwkasten en vleermuiskasten geplaatst.

 

  • Filip De Pau, stadsarchitect Eeklo – uitbreiding van de cultuurinfrastructuur op de ABC-site

De milieudienst van Eeklo zorgt automatisch voor de milieureflex: klimaat is een evidentie geworden.

Voor de renovaties van het cultuurcentrum werden extra subsidies verkregen via het FoCI (Fonds Culturele infrastructuur). Ook zijn er duurzame aanpassingen gepland aan de Kunstacademie en de Bibliotheek.

Een groot project in Eeklo is momenteel de Sint-Jozef-Werkmankerk Eeklo die een andere bestemming krijgt namelijk een buitenschoolse kinderopvang. De grote uitdaging ligt daar ook bij duurzaamheid en energiebesparing.

 

  • Lieven Claeys, organisatie Boombalfestival – Klimaatvriendelijkfestival

De grootste uitdaging van evenementen zoals festivals ligt bij het afvalbeheer. Er werd voor het Boombalfestival eerst geprobeerd om met IVM rond herbruikbare bekers te werken, maar uiteindelijk werd overgeschakeld naar echte glazen en borden. Veel vuilnisbakken zorgen ervoor dat er weinig afval achterblijft. Maar het is vooral de sfeer van netheid die gecreëerd wordt door zelf het goede voorbeeld te geven dat mensen aanzet het terrein en de camping proper achter te laten.

De keuze wordt daar ook gemaakt om minder vlees aan te bieden. Minimum 60% van het aanbod is veganistisch.

De fiets wordt sterk gepromoot voor dit festival. En er worden zelf bussen ingelegd en het gebruik van het openbaar vervoer wordt gestimuleerd. Op de website van het boombalfestival zal je ook zien dat bij bereikbaarheid de auto op de laatste plaats komt te staan.

 

20180301_154612         20180301_161404

 

Logo Vlaamse Gemeenschapvc nieuw logologo venecologo meetjesland klimaatgezondklimaatgezond oost-vlaanderen