Hoe oud zijn de houders van een UiTPAS Meetjesland?


Eén van de belangrijke voordelen van het UiTPAS-systeem, is dat het heel wat data* oplevert. Zo kunnen organisatoren anonieme gegevens bekijken over hun bezoekers en zo gericht in te zetten op bepaalde doelgroepen. Het levert de UiTPAS-regio ook waardevolle inzichten op over de bestaande pashouders. Begin februari 2018 bekeken we de leeftijd van de UiTPAS-houders.

Wanneer we het globale aantal pashouders bekijken, valt de goede vertegenwoordiging van enerzijds kinderen, en anderzijds senioren op. De leeftijdsgroepen daartussen zijn vrij evenredig verdeeld, studenten en jonge dertigers zijn ietwat ondervertegenwoordigd. Jongeren en studenten zijn over het algemeen moeilijker te bereiken, en ook bij jonge dertigers, waar job en jong gezin veel tijd opslorpt, is vrije tijd vaak minder een prioriteit.

Leeftijd pashouders UiTPAS Meetjesland - februari 2018

 

Bekijken we de leeftijd per statuut (UiTPAS Meetjesland mét of zonder kansentarief), dan zien we opvallende verschillen. Bij de pashouders met kansentarief, die recht hebben op een aanvullende korting van 75%, zien we dat kinderen bijzonder goed vertegenwoordigd zijn. Ze kunnen immers gebruik maken van hun UiTPAS voor vrije tijd én op school. Bovendien wordt de UiTPAS met kansentarief bij sommige instanties, zoals de buitenschoolse kinderopvang in Eeklo, als identificator gebruikt om een bepaalde korting toe te kennen.

Leeftijd pashouders UiTPAS Meetjesland met kansentarief - februari 2018

 

Bij de pashouders zonder kansentarief valt dan weer op dat de gepensioneerden goed hun weg gevonden hebben naar het systeem. Daarnaast valt bijvoorbeeld ook op dat studenten hier ondervertegenwoordigd zijn.

Leeftijd pashouders UiTPA Meetjesland zonder kansentarief

*Bezorgd om de privacy van de pashouders? De gegevens worden op anonieme wijze verwerkt én de pashouder heeft volledige controle over zijn of haar gegevens. Bekijk in dit kader ook het Privacybeleid UiTPAS Meetjesland.