“Hoe maakt u het?” Erfgoeddag 2019 in het Meetjesland


Op 28 april 2019 kan je weer heel wat mensen verwachten. Erfgoeddag blijft een hoogdag voor erfgoed in ons Meetjesland!

Hoe maakt u het?’, het thema voor Erfgoeddag 2019, focust op vakmanschap en ambachtelijkheid, met een bijzondere nadruk op “de stiel”.

Zoals steeds laat het thema genoeg ruimte voor interpretatie. Je kan je activiteit hier registreren tot 11 januari 2019.

Wie op zoek is naar inspiratie kan zich zeker verdiepen in de “aspiratiegids Erfgoeddag 2019”, uitgebracht door FARO, het Steunpunt Cultureel Erfgoed. Naast voor de hand liggende insteken raken ze ook thema’s aan als erfgoed-repair-café’s, improvisatie en specialisatie, 3D printing, lokale varianten van ambachtelijke processen, Makerspaces, samenwerking met beroeps- en technische scholen enz.

Samen met COMEET!

Jaarlijks kunnen jullie rekenen op de Erfgoeddag Meetjesland Campagne (brochure, pers en sociale media) die de klemtoon legt op alle activiteiten specifiek binnen onze regio.

Extra dit jaar is een kleine tegemoetkoming in de kosten voor wie binnen hun activiteit ook een toonmoment organiseert. Vaardige toonmomenten van hoe vroeger iets werd gemaakt, hersteld, ontgonnen of bereid. Met een link naar het Meetjesland. En natuurlijk: erfgoed gerelateerd. Dus heb je iemand in je gemeente die nog een ambacht beoefent of technieken van vroeger beheerst (inheems of uitheems)? Of is er iets typisch streekgebonden dat nog ambachtelijk wordt vervaardigd? Dan past dit in het concept ‘hoe maakt u het?’.

Toonmoment organiseren?

We voorzien max. 250 euro per organisatie die een toonmoment wil organiseren specifiek voor materiaalkosten (en eventueel een beperkte onkostenvergoeding). Materiaalkosten kunnen dienen voor het toonmoment, maar ook gebruikt worden om materiaalkosten van deelnemers te bekostigen.

Binnen een gemeente of stad kunnen verschillende organisaties gebruik maken van de tegemoetkoming, maar het programma dient wel afgestemd te worden.
Er wordt ook enige flexibiliteit gevraagd in de timing, zodat niet alle toonmomenten in de regio gelijktijdig plaatsvinden. Idealiter is er elk uur van de dag een toonmoment.

Praktisch

We weten graag voor 11 januari of je meedoet met een toonmoment. Mail je gegevens en je plannen naar info@comeet.be. We brengen je dan op de hoogte hoe je de tegemoetkoming kan krijgen met een minimum aan administratie.