Heemkringen in de bres voor de schrijver Cyriel Buysse


Fietsende familie Buysse met uiterst rechts Cyriel

De familie Buysse met uiterst rechts Cyriel

De heemkundige kringen het Land van Nevele en Scheldeveld zullen hun jaarboek en tijdschrift in de toekomst nog meer openstellen voor artikels die te maken hebben met Cyriel Buysse.

Samenwerking tussen het Land van Nevele en Scheldeveld

Vorig jaar maakte het Cyriel Buyssegenootschap bekend dat de jaarboekenreeks over werk en leven van de schrijver wordt stopgezet, na de uitgave van de dertigste editie. Die jaarboeken werden gerealiseerd onder begeleiding van de vakgroep Nederlandse literatuur van de UGent. Het genootschap blijft echter actief, maar wil zich vanaf nu meer focussen  op het ondersteunen van een aantal herdrukken van het werk van Buysse, waarvoor overigens nog altijd veel belangstelling bestaat.

De heemkundige kringen het Land van Nevele en Scheldeveld hebben traditioneel veel belangstelling voor de schrijver en zijn periode. Cyriel Buysse woonde immers het grootste deel van zijn leven in Nevele en Deurle, dus in het werkgebied van de heemkringen. Beide verenigingen hebben nu samen afgesproken om respectievelijk hun tijdschrift en jaarboek, nog meer dan vroeger open te stellen voor artikels voor een breed publiek die te maken hebben met de streekauteur. Zij zijn van plan daarover regelmatig te overleggen. In eerste instantie komt er nu een bericht daarover aan de vroegere auteurs van het jaarboek van het genootschap.

Voordracht over ‘Tantes’

Geld, macht, liefde en verraad’ daar draait het in ‘Tantes’ om, en dat in het sappig dialect van onze regio en met een subtiele humor. Het is dan ook geen toeval dat deze tijdloze roman uit 1924 van Cyriel Buysse werd verfilmd en herdrukt. De heemkundige kring Het Land van Nevele heeft Bart Veeckmans uitgenodigd om het verhaal met zijn vele verwijzingen naar locaties, personen, gebeurtenissen uit de streek uitgebreid te duiden. De voordracht is tegelijk ook de jaarlijkse algemene ledenvergadering – maar iedereen is welkom – en vindt plaats op zondag 21 februari om 14u30 in zaal De Cichorei, Cyriel Buyssestraat 38 in Nevele (naast parking Carrefour). De toegang is gratis. De volledige studie van Bart Veeckmans, waar hij drie jaar aan werkte, zal in juni verschijnen in het tweede nummer van het tijdschrift van de heemkundige kring.