Gezocht: goede praktijkvoorbeelden vrijwilligerswerk


geweldiggewild_beeld_1Dagelijks zetten duizenden erfgoedvrijwilligers zich in voor de zorg en de ontsluiting van erfgoed. Denk maar aan alle actieve leden, bestuursleden en andere vrijwilligers bij veel erfgoedverenigingen, archiefinstellingen, lokale musea, monumenten,… Om het engagement van veel erfgoedvrijwilligers in de kijker te zetten en om anderen te inspireren, startte FARO met het project Geweldig & Gewild. Voor dit project verzamelt FARO inspirerende praktijkvoorbeelden, die in het najaar 2016 gedeeld worden met de hele erfgoedsector. Wie betrokken is bij een inspirerende vrijwilligerswerking of meewerkte aan een bijzonder erfgoedproject, kan dit laten weten via gregory.vercauteren@faro.be of tine.vandezande@faro.be.

In het bijzonder is FARO op zoek naar:

  • Vrijwilligerswerk voor en door specifieke groepen, zoals bijvoorbeeld een vrijwilligerswerking van jongeren, nieuwkomers of kwetsbare groepen.
  • Bijzondere en nieuwe vormen van vrijwilligerswerk, zoals online vrijwilligerswerk, werknemersvrijwilligerswerk, familievrijwilligerswerk, burgerinitiatieven …
  • Organisaties die er een succesvol vrijwilligersbeleid op na houden. Dit betekent dat je erin slaagt om de juiste vrijwilligers te vinden voor de juiste taak, dat je hen begeleidt en motiveert bij het uitoefenen van deze taak.
  • Organisaties die dankzij vrijwilligers een bijzonder project hebben kunnen realiseren dat de reguliere werking overstijgt. Dit kan gaan om een verhuis van de collectie, het documenteren van immaterieel erfgoed, de organisatie van een speciale publieksactiviteit …

Meetjeslandse voorbeelden?

Ook in het Meetjesland zouden veel erfgoedprojecten niet tot stand gekomen zijn zonder de hulp van vele vrijwilligers. Denk maar aan de vele heemkundige kringen, lokale musea, erfgoedverenigingen, cultuurverenigingen die regelmatig erfgoedprojecten realiseren, de kerkvrijwilligers die het religieus erfgoed in kaart brengen, …

Ken je inspirerende projecten met een vrijwilligerswerking? Ben je betrokken bij een bijzondere vorm van vrijwilligerswerk? Neem dan gerust contact op met Gregory Vercauteren (gregory.vercauteren@faro.be, 02 213 10 72) of Tine Vandezande (tine.vandezande@faro.be, 02 213 10 81). Zij zullen contact opnemen voor een interview en een fotoreportage. De interviews zullen verwerkt worden tot een digitale inspiratiebundel die FARO in het najaar van 2016 zal lanceren.