Gezamenlijk collectiebeleidsplan Bibliotheken Meetjesland


COMEET/Bibliotheken Meetjesland brengt jaarlijks alle bibliotheekmedewerkers van de hele regio (zo’n 75-tal) samen voor ontmoeting en informatievoorziening.  Op het infomoment van 30 mei 2016 in Aalter werd een stand van zaken gegeven van het traject naar Regiobib Meetjesland, met aandacht voor enkele nieuwe concrete realisaties, zoals het regionaal collectiebeleidsplan.

Jaarlijks infomoment

Binnen het traject naar de regiobib wordt het alsmaar belangrijker dat de medewerkers over de gemeentegrenzen heen elkaar beter leren kennen en frequenter en intensiever samenwerken. Bovendien is het een goede gelegenheid om alle acties, waaraan meestal in aparte werkgroepen gewerkt wordt, op te lijsten en in het bredere plaatje te kaderen.

Op het programma stond, naast de voorstelling van het regionaal collectiebeleidsplan, bv. ook de werking van de pool mediacoaches. Vijf mediacoaches leiden de overige bibliotheekmedewerkers op en ontwikkelen educatieve producten rond mediawijsheid (bv. lespakketten voor de scholen). Om dit doordacht te kunnen aanpakken werd een enquête gehouden bij het lager en middelbaar onderwijs in de regio. De resultaten hiervan kwamen uitgebreid aan bod.

Ook het traject rond personeelscompetenties is gestart met een behoeftenonderzoek. Op basis hiervan willen de Bibliotheken Meetjesland een algemeen vormingsplan voor de medewerkers ontwikkelen en diverse methodieken exploreren, gaande van ervaringsuitwisseling, opmaken van draaiboeken, workshops, stages en op termijn personeelsuitwisselingen.

Regionaal collectiebeleidsplan

Het regionaal collectiebeleidsplan dient als basis voor een gezamenlijke collectievorming en –beheer, inclusief afvoer (de eerste werkprioriteit voor de Regiobib Meetjesland). Met behulp van gedetailleerde, gemeenschappelijke collectieprofielen, die worden opgesteld en beheerd door specialisten per collectieonderdeel, kan het proces van collectievorming efficiënter worden georganiseerd.

Ongeveer dertig Meetjeslandse bibliotheekmedewerkers kwamen in vijf verschillende werkgroepen tussen november 2015 en mei 2016 verschillende keren samen om hun kennis en ervaring rond collectievorming te bundelen tot een bruikbaar instrument voor een goed onderbouwd collectiebeleid. Dit regionaal collectiebeleidsplan is het concrete resultaat van dit intensieve overleg en kan de basis vormen voor een echt gezamenlijk collectiebeleid. Dat zal in de volgende maanden verder concreet worden uitgewerkt. Tegelijk kan dit document natuurlijk ook meteen door elke individuele bibliotheek als leidraad worden gebruikt om het eigen collectiebeleid eens onder de loep te nemen. De bedoeling is om dit collectiebeleidsplan jaarlijks te actualiseren waar nodig en verder te vervolledigen.

Het belang van de inbreng van alle betrokken medewerkers kan niet genoeg benadrukt en geapprecieerd worden. Zonder hun kennis, hun oprechte inzet en engagement en hun kritische zin zou dit beleidsplan niet mogelijk geweest zijn.

Voordelen van dit gezamenlijk collectiebeleidsplan zijn een strategische en geobjectiveerde aanpak en de mogelijkheid tot kwaliteitsbewaking, zowel in elke afzonderlijke lokale bib als op regionaal vlak. Ook de tijdsbesparing bij het personeel is aanzienlijk, vermits dit intensieve en tijdrovende procedures zijn die anders voor elke bibliotheek afzonderlijk moeten gevoerd worden. Zeker voor kleinere bibliotheken is dit vaak een zware belasting.

AVS kwam een kijkje nemen op het infomoment van 30/05 en maakte deze boeiende reportage:

De powerpoint-presentaties van het infomoment kan je hier downloaden:

Gerelateerd aan dit bericht:

  • Aanleiding De Bibliotheken in het Meetjesland werken gezamenlijk aan het bevorderen van de zelfredzaamheid en de persoonlijke ontwikkeling van de burgers. De kernfuncties om dit gemeenschappelijk doel te bereiken zijn:…
  • COMEET/Bibliotheken Meetjesland brengt jaarlijks alle bibliotheekmedewerkers van de hele regio (zo'n 75-tal) samen voor ontmoeting en informatievoorziening.  Op het infomoment van 30 mei 2016 in Aalter werd een stand van…
  • Op 1 januari 2016 ging de nieuwe samenaankoop voor de collecties van de 14 Meetjeslandse openbare bibliotheken van start. Deze samenaankoop is een volgende stap in de evolutie naar een…
  • Naar goede gewoonte organiseert Bibliotheken Meetjesland een jaarlijks infomoment voor alle bibmedewerkers van de 14 openbare bibliotheken in het Meetjesland. Wanneer: Maandag 30 mei 2016 Onthaal vanaf 9u, start om…