Gesubsidieerde erfgoedprojecten indienronde november 2016


vc illustratie subsidie geldMet het subsidiereglement ondersteunt Erfgoedcel Meetjesland erfgoedprojecten. Op 15 november 2016 liep de tweede indienronde van 2016 af. Aan 4 projecten werd een subsidie toegekend.

 

Meer informatie over het subsidiereglement vind je op www.comeet.be/subsidies.

Portretten 1880 - 2016

Vliet vzw (Assenede)

PORTRETTEN 1880 – 2016 is een tentoonstelling van fotoportretten op basis van glasnegatievencollectie van vooraanstaande Asseneedse fotografen, die een periode overspannen van 1880 tot 2016 (136 jaar). Fotografen zijn Adolf Masure, Gerard Costens en Hans De Greve. De geportretteerden zijn inwoners van Groot-Assenede en omliggende gemeenten. De tentoonstelling is onderbouwd met feiten over een aantal geportretteerden (ism Heemkundige Kring de Twee Ambachten) en Vliet maakte ook een documentaire over Masure. Er zijn ook contactmomenten gepland op scholen en een selfie-wedstrijd voor jongeren.

Segers zijn Ertvelde

De Sleinse Filmclub (SFK) 

Met dit project wil de Sleinse Filmclub de recent opgedoken collectie Segers (Ertvelde) digitaliseren en bewerken voor vertoning. Het gaat om een zeer groot S8-archief met films van de jaren ’70 en ’80: zowel publieke gebeurtenissen als documentaires over diverse Meetjeslandse gemeenten. Het gedigitaliseerde materiaal zal ter beschikking gesteld worden voor derden en het originele materiaal wordt op een goede manier bewaard.

Het leven zoals het was... en is!

Curieus Waarschoot

In dit project van Curieus Waarschoot staan de grote en kleine verhalen van 130 geïnterviewde senioren centraal. De interviews werden genomen op basis van foto’s en zullen hun weerslag krijgen in een boek. Het project krijgt ook verschillende uitlopers: een tentoonstelling, optreden en een documentaire.

Mijn gedacht

De Verstelling

Met dit project wil De Verstelling kinderen laten kennismaken met een aantal facetten van erfgoed. De kinderen gaan op plaatsbezoek met een camera en een vragenlijst (na een opleiding door Mediaraven). Ze registreren, elk vanuit hun standpunt, en ontdekken zo raakvlakken tussen het nu en het verleden. Dit gebeurt aan de hand van verschillende thema’s: landbouw en voedsel vroeger en nu, ouderen en mensen uit andere continenten, windmolens en verborgen plekken in de stad.

 

 

Gerelateerd aan dit bericht: