Gesubsidieerde Erfgoedprojecten 2018


vc illustratie subsidie geld

Met het subsidiereglement ondersteunt Erfgoedcel Meetjesland erfgoedprojecten. In 2018 waren er twee subsidierondes, waarbij in totaal aan acht projecten een subsidie toegekend werd.

Meer info over het subsidiereglement vind je op www.comeet.be/subsidies.


Projecten ingediend in subsidieronde 1 (mei 2018)

In Eecloosche velden

Bij de 100ste verjaardag van het einde van WO1 organiseert De Gezinsbond Eeklo een voorstelling, een optocht met langs de weg een levende tentoonstelling, een herdenkingsmoment en een bevrijdingsbal. Het initiatief wordt mee ondersteund door tal van organisaties (kunstacademie, Archief Eeklo, VVV Eeklo… ).

Fietsroute WOI

Een nieuwe fietsroute met brochure in het kader van het einde van de Groote Oorlog langs oorlogsmonumenten in de nieuwe fusiegemeente Lievegem (de drie Lievegemeenten Lovendegem, Waarschoot & Zomergem).

Slag Van Burkel

Op vrijdag 19 oktober 2018 is het dag op dag, 100 jaar geleden dat Maldegem werd bevrijd. Het oorlogsgedenkteken aan de Francis de Meeuslaan in Maldegem refereert aan de laatste overmoedige charge van de Belgische Cavalerie op 19 oktober 1918 in Burkel, waarbij de Duitse weerstand doorbroken werd. Ter gelegenheid van dit herdenkingsjaar organiseert de gemeente een aantal activiteiten.

Herdenking WOI 2018 Maria Aalter

Een project over de impact van de gebeurtenissen tijdens WOI in het Meetjesland en meer specifiek over de bevrijding van Aalter in oktober 1918 en de veldhospitalen in Aalter die gekwetsten van de strijd aan het Schipdonkkanaal opvingen. Ook het Duits vliegveld van St Pietersveld op de grens van Aalter en Ruiselede en de werken voor een spoorweguitbreiding vanaf het station Maria Aalter richting St Pietersveld en Front komen aan bod. Concreet wordt één en ander ingevuld door tentoonstelling, publicatie en lezing.

Projecten ingediend in subsidieronde 2 (november 2018)

Het SCHIPDONKKANAAL tussen Deinze en Merendree (Land van Nevele)

Een tentoonstelling over het Schipdonkkanaal als  een natuurlijke en economische link tussen Deinze en Nevele. Het kanaal is ook de verbinding langs het water tussen het Meetjesland en de Leiestreek  én de verbinding van beide streken met de zee. Naast de economische waarde willen we ook de historische en cultuurhistorische waarde van het kanaal en zijn voorgangers (o.a. het Nevels Vaardeken)in de kijker stellen. De archiefstukken in de te bezoeken archieven worden gedigitaliseerd.

Waarschoot in beeld. Iconografie van een dorp (Werkgroep Waarschoot in beeld)

De werkgroep stelt zich tot doel om – op een haast exhaustieve manier – in kaart te brengen hoe Waarschoot doorheen de tijd in beeld is gebracht. De werkgroep verzamelt deze afbeeldingen (etsen, tekeningen, aquarellen, steendrukken, schilderijen, muurschetsen, facade- en architectuurplannen, enz.), toont ze aan het publiek, registreert en valoriseert ze. Deze hele operatie is reeds begonnen, maar een driedaagse tentoonstelling tijdens het paasweekend van 2019 vormt het zwaartepunt.

Reuzen van Slenne (Kermiscommissie Sleidinge)

Kermiscommissie (samen met tal van partners) wil twee slapende (en verloren gewaande) reuzen uit Sleidinge, Kobe Cies en Wanne Mie, opnieuw tot leven wekken. Daarna willen ze hen inzetten bij tal van culturele activiteiten in en rond de gemeente,  en rond 800 jaar Sleidinge in 2020.

Digitalisering (Sleinse Filmclub)

Digitalisatie op een professionele manier van pelliculefilms. De films zijn eigendom van de SleinseFilmKlub. De SFK wil haar patrimonium op deze wijze DEFINITIEF voor de toekomst bewaren.De Collectie van de SFK en haar schenkers toont het openbaar leven van weleer. Het gaat geenszins over “privéfilmpjes” maar steeds over openbare gebeurtenissen: reportages van actualiteiten uit Sleidinge. Deze staan op dubbel8, super8 en 16mm film. De digitalisatie past binnen het kader van haar werking.

Gerelateerd aan dit bericht:

  • In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. 100 jaar later wordt dit eerste conflict op wereldschaal overal herdacht. Sporen van de Groote Oorlog zijn ook in het Meetjesland terug te…
  • Sinds 2005 zijn er in het Meetjesland 275 erfgoedborden met informatie over de bijzondere, soms verborgen erfgoedelementen in de gemeente of stad. De borden brengen het verhaal achter de historische…
  • Op dinsdag 22 maart 2016 vindt de 14de editie van De Nacht van de Geschiedenis plaats. In heel Vlaanderen organiseren de lokale Davidsfonds-afdelingen geschiedenisactiviteiten in het teken van Smaak. In…
  • In het kader van het project rond de nieuwe toeristische erfgoedborden in het Meetjesland zoekt COMEET, in samenwerking met Toerisme Meetjesland, een jobstudent die de bestickering van 231 erfgoedborden voor zijn…
  • Deze zomer herbestickeren jobstudenten Aline en Nancho de 275 toeristische erfgoedborden in het Meetjesland. De borden vertellen het verhaal achter historische locaties in het Meetjesland en helpen op die manier…