Erfgoed


In alle gemeenten van het Meetjesland is er veel belangstelling voor erfgoed. Regelmatig zijn er leuke projecten, en het erfgoed van de streek wordt dan ook zorgvuldig bewaard en beschermd.

Erfgoedcel Meetjesland brengt het cultureel erfgoed (verhalen, objecten, foto’s, documenten… ) in kaart, maakt het zichtbaar voor een breed publiek en helpt je bij het realiseren van jouw project.

Wie activiteiten over onroerend erfgoed (gebouwen, landschappen, archeologie…) organiseert, kan bij COMEET terecht voor promotie via UiT in het Meetjesland.

 

Subsidiereglement cultureel-erfgoedprojecten

Erfgoedcel Meetjesland ondersteunt cultureel-erfgoedprojecten via het subsidiereglement. Organisatoren kunnen een projectsubsidie voor hun project bekomen als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Er zijn twee indienrondes: op 1 mei (ronde 1) en op 15 november (ronde 2). Lees meer over het subsidiereglement