Cultuur in de regio na 2020


Vlaanderen sleutelde de laatste jaren danig aan het Lokaal cultuurbeleid en het bovenlokale veld. Waar staan we vandaag? Waar landen we morgen? Op 6 november brachten we een stand van zaken, en vroegen we jullie al om een eerste input voor de strategie van COMEET voor de volgende jaren. Want de regio lijkt in ieder geval een belangrijke vlag te worden om onder samen te werken.

Toon Berkmoes (Idea consult) schetste de nieuwe Vlaamse beleidscontext, gaf een overzicht van relevante trends en ontwikkelingen én wat dit betekende voor de bovenlokale werking. Samen met cultuuractoren uit de regio, maar ook mensen uit andere (vrijetijds)sectoren, konden jullie meedenken over het nieuwe beleidsplan van COMEET. Wat verwachten jullie van ons? Waar liggen de noden?

Lien Verwaeren (Directeur bij Forum voor Amateurkunsten) sloot tenslotte de namiddag af en kaderde de transitie van haar organisatie naar een nieuw bovenlokaal steunpunt. Maar ze vertelde, als schepen van cultuur in Dendermonde, ook hoe ze haar cultuurraad succesvol naar (en voorbij) 2020 loodste.

Wil je graag verder meedenken over de toekomst van COMEET?

Heb je zin om verder mee te denken over het nieuwe beleidsplan van COMEET? Meld je dan aan voor onze taskforce. Zowel feedback van personen werkzaam in het brede culturele veld als van persoonlijke adviesgevers is zeer welkom, we zoeken veel verschillende profielen! De frequentie van samenkomst en manier van overleg kunnen we in onderling overleg bepalen. Je kunt je naam nog opgeven tot en met 21 december 2018.

Schrijf je hier in>

 

De slides van de presentatie vind je hier: