Cultuur- en erfgoedsector in coronatijden


Over het hele land worden maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Deze hebben uiteraard ook gevolgen voor de cultuur- en erfgoedsector.

COMEET volgt, zoals de rest van de wereld, de crisis op de voet en geeft op deze pagina de belangrijke zaken voor de sector weer.


03/02/2021

Algemene richtlijnen

Info over de algemene maatregelen op federaal niveau vind je op www.info-coronavirus.be

Info over de algemene maatregelen op Vlaams niveau vind je op www.vlaanderen.be

Naar boven


Richtlijnen voor de cultuursector

CODE GEEL vanaf 07/03/2022

CORONABAROMETER

De coronabarometer is een instrument voor proactieve beleidsvoorbereiding en communicatie en beoogt de betrokken sectoren meer voorspelbaarheid te geven, de beslissingen van het Overlegcomité te structureren en meer transparant te maken. Het Overlegcomité valideert de overgang van de ene code naar de andere en beslist over de toepasselijke maatregelen.

De coronabarometer kent drie fases die de druk op de zorg weerspiegelen:

 • Code geel: de epidemiologische situatie en de druk op de ziekenhuizen is onder controle;
 • Code oranje: er is toenemende druk op het zorgsysteem, er moet worden ingegrepen om de trend opnieuw te keren;
 • Code rood: er is een hoog risico op overbelasting van het gezondheidszorgsysteem.

Het Overlegcomité zal bij het bepalen van de code, naast de druk op de zorg, ook rekening houden met een globale evaluatie van de epidemiologische situatie en specifiek aandacht hebben voor de geestelijke gezondheid.

De barometer concentreert zich op publieksevenementen, horeca en vrijetijdsactiviteiten.

Per barometer wordt de opdeling binnen en buiten gemaakt daarboven wordt een onderscheid gemaakt tussen niet-dynamische en dynamische activiteiten:

 • Niet-dynamisch = zittend publiek (dat passief (in stilte) toekijkt of iets actiever is (roepen, juichen, meezingen,…)
 • Dynamisch = het publiek staat recht, loopt rond, interageert sterk met elkaar.

Publieksactiviteiten

Publieksactiviteiten’ zijn bijv. een theater-, film- of boekvoorstelling, lezing, studiedag, verenigingsevent, enz. Men spreekt er vooral van toeschouwers.

Vrijetijdsactiviteiten in groep

Een ‘vrijetijdsactiviteit in groep (het KB heeft het over ‘georganiseerde activiteiten’) is bijv. een bestuursvergadering, workshop, repetitie, sportactiviteit, ledenactiviteit, enz. Ze worden eerder georganiseerd voor een gesloten groep van deelnemers.

Horeca

Indien je tijdens jouw activiteit ook drank of eten aanbiedt, moet je ook de horecamaatregelen volgen.


Protocol Cultuur

De cultuursector is enorm divers. Juist daarom is een basisprotocol voor cultuur opgesteld met maatregelen.

Aanvullend van dit basisprotocol hebben de verschillende subsectoren, organisaties en instellingen hun eigen, dikwijls specifiekere richtlijnen, uitgewerkt:

Een aantal van de sectorgidsen / -protocollen zijn ook verplicht voor bepaalde nevenactiviteiten in de cultuursector:

 • Is er een verkooppunt, dan zal deze moeten voldoen aan de regels voor winkels.
 • Is er een eet- of drankgelegenheid, dan zal deze de bepalingen van de horeca volgen.

Een overzicht van alle protocollen per sector vind je ook hier terug.

Op de website van het nationaal crisiscentrum vind je alle Ministeriële besluiten terug.

Om veilig aan het werk te gaan heeft iedere sector een eigen sectorgids, deze zijn te vinden via www.werk.belgie.be.

Naar boven


Cultuurloket beantwoordt jouw vragen

Culturele organisaties kunnen met vragen terecht bij Cultuurloket via de speciale coronalijn 02 534 18 24.

Juristen staan van maandag tot vrijdag van 10u tot 18u ter beschikking om vragen te beantwoorden:

 • Is de annulering van een evenement omwille van het coronavirus een geval van overmacht?
 • Heb je recht op een schadevergoeding als de organisator of het gezelschap een evenement annuleert?
 • Moet je als organisator tickets terugbetalen?
 • Kunnen je werknemers een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen?
 • Op welke verzekeringen kun je beroep doen?
 • Hoe geldig bestuurs- of algemene vergaderingen houden op afstand?

Een antwoord op al je vragen vind je ook hier terug.

Het departement cultuur, jeugd en media heeft een FAQ-document uitgewerkt dat antwoorden biedt op al je vragen!

Cultuurloket voorziet ook crisisbegeleiding voor individuen en organisaties uit de cultuursector. Ze helpen bij het herdenken van een businessmodel, het opstellen en aanpassen van contracten, verzekering…

Ga naar https://cjsm.be/informatie-covid-19 voor meer informatie of om hun webinars te herbekijken.

Naar boven


COMEET steunt de sector in coronatijden.

COMEET inspireert en informeert:

Eersteklas coronaproof Meetjesland

COMEET wil de Meetjeslandse sector inspireren met ‘good practices’ en verzamelt deze onder de noemer Eersteklas Coronaproof Meetjesland. Want het Meetjesland bleef uiterst creatief tijdens corona en dat ging niet onopgemerkt voorbij.

Kennisdatabank voor de cultuursector in coronatijden

Alles van informatie wordt verzameld op een kennisdatabank voor de cultuursector in coronatijden en steeds ge-update bij nieuwe maatregelen. Via onze nieuwsbrief en sociale media probeert COMEET iedereen op de hoogte te houden van de nieuwe ontwikkelingen.

SAFE-BIB campagne

Na overleg met de regiobib van het Meetjesland werd door COMEET de SAFE-BIB campagne opgestart. Zo konden de aangesloten bibs op de support van COMEET rekenen voor afstemming en communicatie, zodat de heropstart maximaal in alle veiligheid kan verlopen. Iedere (deel)gemeente ontving een vloersticker, affiches en banner om hun publiek terug welkom te heten.

Zomercampagne in teken van Coronaproof Meetjesland

De zomercampagne Zomers UiT in het Meetjesland had 2 luiken: mensen aanzetten op een veilige manier opnieuw deel te nemen aan activiteiten én organisatoren te informeren over de protocollen en aan te sporen het COVID EVENT RISK model te gebruiken dat werd opgezet in overleg met de eventsector en de GEES. Iedere gemeente ontving een banner met daarop de nodige richtlijnen voor publiek en verwijzing naar www.uitinhetmeetjesland.be waar alle veilige activiteiten werden verzameld onder ‘Zalig zomers & Coronaproof Meetjesland’.

Het evenementenforum 2021

COMEET, Toerisme Meetjesland & Meetjesman sloegen de handen in elkaar voor een heus Meetjeslands Evenementenforum. Een driedaags online interactief, inspirerend en educatief forum over de organisatie van evenementen. Van tips & tricks door professionals, debatten, praktische ondersteuning op allerhande niveau’s, tot inspirerende voorbeelden. Herbekijk het evenementenforum 2021 en ontdek alle tips & trics voor jouw coronaproof (online) evenement!

COMEET brengt samen:

COMEET organiseert het eerste virtueel COMEET CAFÉ met op woensdag 9 september een brandend actueel thema in de sector: ‘livestreams en online events’. Alle info vind je hier terug.

COMEET gaat in overleg:

COMEET vertegenwoordigde de Meetjeslandse cultuursector tijdens een overleg met o.a. het Kunstenoverleg Gent over de richtlijnen voor de culturele sector en werkte daardoor mee aan het advies van de crisiscel cultuur voor de nationale veiligheidsraad van 20 augustus.

COMEET geeft een stem:

Cultuuroverleg Meetjesland ondersteunt de sector door ze een stem te geven.


Algemene info COVID-19

Algemene info over het virus vind je terug op de officiële website: www.info-coronavirus.be

Naar boven


Bekijk hier welke Corona-maatregelen COMEET neemt.

Naar boven


Bronnen en nuttige links: