Cultuur- en erfgoedsector in coronatijden


Over het hele land worden maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Deze hebben uiteraard ook gevolgen voor de cultuur- en erfgoedsector.

COMEET volgt, zoals de rest van de wereld, de crisis op de voet en geeft op deze pagina de belangrijke zaken voor de sector weer.

24 oktober 2020

Vind onmiddellijk het antwoord op jouw vraag:


Algemene richtlijnen

COVID-19 alarmfase 4

Nauwe contacten

‘Knuffelcontacten’ waarbij gedurende meer dan 15 minuten personen bij elkaar zijn zonder de veiligheidsafstand van 1,5 m te bewaren en zonder masker te dragen, moeten zoveel mogelijk beperkt worden.

Het maximum is 1 vaste persoon per huishouden

Mondmaskers

Mondmaskers zijn in heel Vlaanderen vanaf twaalf jaar verplicht in binnenruimtes zoals zalen, bioscopen, musea, bibliotheken, publieke gebouwen en winkels. 

In Oost-Vlaanderen geldt een mondmaskerplicht ook in alle publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen en op de recyclageparken. Van 26 oktober tot en met 8 november is er een mondmaskerplicht op begraafplaatsen en de parking ervan.

Alle Oost-Vlamingen (>12 jaar) zijn verplicht om altijd een mondmasker op zak te hebben op het volledige grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen en dat te tonen op vraag van de politie.

Activiteiten buiten

Samenscholingen van meer dan vier personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend) zijn niet toegelaten. 

Activiteiten met +12 jarigen moeten verplicht buiten plaatsvinden.

Een veiligheidsafstand van 1,5 m moet gerespecteerd worden. 

Het maximum van 400 mensen moet worden gerespecteerd.

Activiteiten binnen

Samenscholingen van meer dan vier personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend) zijn niet toegelaten, hier valt ook het thuisbezoek onder.

In theaters, bioscopen en concertzalen mogen niet meer dan 200 toeschouwers tegelijk aanwezig zijn. Uitzonderingen voor grote zalen zoals het Sportpaleis of de Koningin Elisabethzaal zullen niet langer toegestaan worden.

Er moet minstens 1,5m afstand bewaard worden tussen bubbels (leden van hetzelfde gezin en 1 nauw contact) (1p/10m²).

Veilig aan het werk

Telewerk is de norm

Meer info: www.info-coronavirus.be

Naar boven


Richtlijnen voor de cultuursector

Maatregelen volgens kleurcode

Vanaf 24 oktober geldt voor de cultuursector code rood.

Belangrijke maatregelen hierbij zijn:

 • Er moet minstens 1,5m afstand bewaard worden tussen bubbels (leden van hetzelfde gezin en 1 nauw contact). Volgens de richtlijnen is dat 1p/10m² voor zowel binnen- als buitenactiviteiten.
 • Het maximum aantal aanwezigen voor evenementen:
  • Activiteiten BINNEN en GEEN Protocol? Maximum 40 mensen.
  • Activiteiten BINNEN en WEL protocol? Maximum 200 mensen.
  • Activiteiten BUITEN? Maximum 400 mensen.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Hier vind je een overzicht van de te nemen maatregelen bij de kleurcodes (nieuw vanaf 24 oktober):

Bij kleurcode groen is alles opnieuw toegelaten.

Bekijk hier het nieuwe basisprotocol voor cultuur (vanaf 24 oktober)


Organiseer jij een evenement?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen professionele evenementen met publiek, professionele privé-evenementen en niet-professionele (zelf georganiseerde) evenementen.

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 9 oktober een nieuwe premie voor de cultuursector goedgekeurd: de culturele activiteitenpremie. Ga verder voor meer info>

Let op: er geldt een verbod op de verkoop van drank en voeding en er geldt een verbod om zich op de openbare ruimte te bevinden van 24:00 tot 05:00 uur.

Professionele evenementen met publiek 

Het maximum aantal bezoekers van voorstellingen en concerten is beperkt tot 40 binnen indien hier geen protcol voor bestaat, 200 binnen indien hiervoor wel een protocol bestaat en 400 buiten.

Voor voorstellingen en andere evenementen op de openbare weg met meer dan 200 deelnemers, moet de organisator het Covid Event Risk Model (CERM) invullen en met het verkregen certificaat de toelating vragen aan de gemeente.

In de cultuursector wordt met kleurcodes gewerkt. Momenteel geldt code rood. Je vindt hier alle richtlijnen terug die bij deze kleurcode horen.

Ondertussen werden in heel Vlaanderen de mondmaskers verplicht voor +12 jarigen in alle binnenruimtes.

Er moet 1,5 meter afstand voorzien worden tussen de toeschouwers (1p/10m²).

Meer informatie vind je ook terug in de sectorgids voor professionele kunsten

Professionele privé-evenementen

Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen of beperkt tot de capaciteit van de zaal).

Niet professionele evenementen 

Bij evenementen die niet door professionelen georganiseerd worden, privésamenkomsten dus, mogen niet meer dan 4 personen (per 2 weken) tegelijkertijd op dezelfde plaats aanwezig zijn (kinderen onder de 12 jaar niet inbegrepen).

Afstandsregels voor zang en koren 

Voor zang en koren gelden volgende regels zowel voor amateurs als professionelen

 • zonder masker: 3 m rondom 
 • met masker: 1,5 m rondom 
 • met plexischermen: 1,5 m (en zonder masker) 
 • op 1 rij naast elkaar in dezelfde richting: 1,5m afstand (en zonder mondmasker)

Lessen en repetities 

Voor het organiseren van activiteiten met niet-professionelen (workshops) geldt het maximum aantal deelnemers volgens de capaciteit van de zaal 1p/10m² met een maximum van 40 personen.

Een mondmasker is altijd verplicht.

Activiteiten met nauw fysiek contact zijn verboden.

Tijdens pauzes moeten samenscholingen maximaal vermeden worden.

Er mag dus geen drank of eten aangeboden worden aan deelnemers.

Voor activiteiten met uitsluitend professionelen blijven de regels uit de sectorgids van kracht.

Naar boven


Protocollen en sectorgidsen voor de culturele sector

De cultuursector is enorm divers. Juist daarom is een basisprotocol cultuur opgesteld.

Aanvullend van dit basisprotocol hebben de verschillende subsectoren, organisaties en instellingen hun eigen, dikwijls specifiekere richtlijnen, uitgewerkt:

Een aantal van de sectorgidsen / -protocollen zijn ook verplicht voor bepaalde nevenactiviteiten in de cultuursector:

 • Is er een verkooppunt, dan zal deze moeten voldoen aan de regels voor winkels.
 • Is er een eet- of drankgelegenheid, dan zal deze de bepalingen van de horeca volgen.

Een overzicht van alle protocollen per sector vind je ook hier terug.

Op de website van het nationaal crisiscentrum vind je alle Ministeriële besluiten terug.

Om veilig aan het werk te gaan heeft iedere sector een eigen sectorgids, deze zijn te vinden via www.werk.belgie.be.

Naar boven


Cultuurloket beantwoordt jouw vragen

Culturele organisaties kunnen met vragen terecht bij Cultuurloket via de speciale coronalijn 02 534 18 24.

Juristen staan van maandag tot vrijdag van 10u tot 18u ter beschikking om vragen te beantwoorden:

 • Is de annulering van een evenement omwille van het coronavirus een geval van overmacht?
 • Heb je recht op een schadevergoeding als de organisator of het gezelschap een evenement annuleert?
 • Moet je als organisator tickets terugbetalen?
 • Kunnen je werknemers een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen?
 • Op welke verzekeringen kun je beroep doen?
 • Hoe geldig bestuurs- of algemene vergaderingen houden op afstand?

Een antwoord op al je vragen vind je ook hier terug.

Cultuurloket voorziet ook crisisbegeleiding voor individuen en organisaties uit de cultuursector. Ze helpen bij het herdenken van een businessmodel, het opstellen en aanpassen van contracten, verzekering…

Ga naar https://cjsm.be/informatie-covid-19 voor meer informatie of om hun webinars te herbekijken.

Naar boven


Steunmaatregelen

Verschillende maatregelen worden getroffen om de cultuur- en erfgoedsector te ondersteunen.

Voor de culturele sector

Cultuurloket heeft een overzicht van alle maatregelen in België per bestuursniveau gebundeld in dit dossier>

Vanuit de Vlaamse regering

Culturele activiteitenpremie

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 9 oktober een nieuwe premie voor de cultuursector goedgekeurd: de culturele activiteitenpremie. Deze premie is een forfaitaire subsidie om publieke activiteiten in de Vlaamse culturele sector voor de periode 1 september 2020 tot 31 mei 2021 te stimuleren.

Noodfonds

De Vlaamse regering heeft een noodfonds voorzien waarbij specifieke sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis financieel geholpen worden.

65 miljoen euro van het noodfonds wordt vrijgemaakt voor de cultuursector. Het departement cultuur zal dat verdelen, maar kleinere cultuurorganisaties zullen ook nog subsidies kunnen ontvangen via het gemeentefonds. Het noodfonds biedt steun op drie manieren:

 • een bijkomende subsidie voor organisaties die meerjarige subsidies ontvangen;
 • een premie voor kwetsbare kernspelers uit de cultuursector: de cultuurcoronapremie;
 • een forfaitair bedrag voor een aantal koepelorganisaties met bijzondere opdracht.

Klik hier voor meer informatie over deze drie steunmaatregelen.

Gemeenten krijgen een bedrag, 87,3 miljoen euro, dat ze vrij kunnen besteden aan sport, jeugd en cultuur. Bekijk hier per gemeente hoeveel middelen ze krijgen.

U vindt hier een overzicht van de verdeling:


Voor specifieke culturele sectoren

Zoek je specifieke informatie voor jouw sector? Je vindt het hier terug:

Algemeen

Klik op de linken voor verdere informatie.

Erfgoed

Klik op de link voor verdere informatie.

Muziek

Klik op de linken voor verdere informatie.

Podiumkunsten

Klik op de link voor verdere informatie.

Audiovisuele sector

Klik op de linken voor verdere informatie.

Naar boven


COMEET steunt de sector in coronatijden.

COMEET inspireert en informeert:

Eersteklas coronaproof Meetjesland

COMEET wil de Meetjeslandse sector inspireren met ‘good practices’ en verzamelt deze onder de noemer Eersteklas Coronaproof Meetjesland. Want het Meetjesland bleef uiterst creatief tijdens corona en dat ging niet onopgemerkt voorbij.

Kennisdatabank voor de cultuursector in coronatijden

Alles van informatie wordt verzameld op een kennisdatabank voor de cultuursector in coronatijden en steeds ge-update bij nieuwe maatregelen. Via onze nieuwsbrief en sociale media probeert COMEET iedereen op de hoogte te houden van de nieuwe ontwikkelingen.

SAFE-BIB campagne

Na overleg met de regiobib van het Meetjesland werd door COMEET de SAFE-BIB campagne opgestart. Zo konden de aangesloten bibs op de support van COMEET rekenen voor afstemming en communicatie, zodat de heropstart maximaal in alle veiligheid kan verlopen. Iedere (deel)gemeente ontving een vloersticker, affiches en banner om hun publiek terug welkom te heten.

Zomercampagne in teken van Coronaproof Meetjesland

De zomercampagne Zomers UiT in het Meetjesland had 2 luiken: mensen aanzetten op een veilige manier opnieuw deel te nemen aan activiteiten én organisatoren te informeren over de protocollen en aan te sporen het COVID EVENT RISK model te gebruiken dat werd opgezet in overleg met de eventsector en de GEES. Iedere gemeente ontving een banner met daarop de nodige richtlijnen voor publiek en verwijzing naar www.uitinhetmeetjesland.be waar alle veilige activiteiten werden verzameld onder ‘Zalig zomers & Coronaproof Meetjesland’.

COMEET brengt samen:

COMEET organiseert het eerste virtueel COMEET CAFÉ met op woensdag 9 september een brandend actueel thema in de sector: ‘livestreams en online events’. Alle info vind je hier terug.

COMEET gaat in overleg:

COMEET vertegenwoordigde de Meetjeslandse cultuursector tijdens een overleg met o.a. het Kunstenoverleg Gent over de richtlijnen voor de culturele sector en werkte daardoor mee aan het advies van de crisiscel cultuur voor de nationale veiligheidsraad van 20 augustus.

COMEET geeft een stem:

Cultuuroverleg Meetjesland ondersteunt de sector door ze een stem te geven.


Coronaproof cultuur beleven

Maar ook een hart onder de riem voor alle organisatoren want jullie staan niet stil en laten zien hoe creatief de culturele sector wel is.

Vanuit je kot aan cultuur doen? Je vindt hier een aantal mogelijkheden! Deel jouw digitaal aanbod ook met ons via uitinhetmeetjesland@comeet.be!

Inspiratie of tools nodig om jouw activiteit coronaproof te maken? Dan ben je hier aan het juiste adres!

Naar boven


Algemene info COVID-19

Algemene info over het virus vind je terug op de officiële website: www.info-coronavirus.be

Naar boven


Bekijk hier welke Corona-maatregelen COMEET neemt.

Naar boven


Bronnen en nuttige links: