Cultuur- en erfgoedsector in coronatijden


De veiligheidsraad nam opnieuw ingrijpende maatregelen (27 juli) om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Deze hebben uiteraard ook gevolgen voor de cultuur- en erfgoedsector. Ondertussen kwam voor onze sector een exitstrategie en basisprotocol tot stand.

COMEET volgt, zoals de rest van de wereld, de crisis op de voet en geeft op deze pagina de belangrijke zaken voor de sector weer.

30 juli 2020

Vind onmiddellijk het antwoord op jouw vraag:


Exitstrategie voor cultuur

Op 27 juli kwam de nationale veiligheidsraad opnieuw samen. Dit keer niet om de exitstrategie verder te bespreken maar extra maatregelen te nemen naar aanleiding van het stijgend aantal coronabesmettingen.

 • vanaf 29 juli:

Voorstellingen met publiek gebeuren kunnen alleen op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en -protocollen strikt worden nageleefd.

Het aantal aanwezigen is teruggeschroefd naar 100 binnen en 200 buiten.

Wanneer mensen deelnemen aan culturele (maar ook vrije tijds-) activiteiten, is het dragen van een mondmasker te allen tijde verplicht.

 • vanaf 1 augustus: Fase 5

WERD UITGESTELD

 • tot en met 31 augustus

Grote massa-evenementen blijven tot en met 31 augustus verboden.

Lokale besturen hebben meer bevoegdheden gekregen om op eigen grondgebied beslissingen te nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Controleer de website van de uw gemeente voor meer informatie.

Via het online COVID Event Risk Model kan je inzicht verwerven in het COVID-veiligheidsrisico van je event. Dit wordt weergegeven met behulp van een kleurenlabel: groen, oranje, rood. Met het online COVID Event Risk Model kan je eigen events scannen en aanpassen. Let wel: lokale besturen kunnen beslissen dat evenementen op hun grondgebied niet mogen plaatsvinden.

Een overzicht van wat mag en wat niet mag vind je op de site van de FOD Volksgezondheid of de website van het crisiscentrum.

Naar boven


Algemene richtlijnen

Basisregels

Om het verspreiden van corona tegen te gaan, gelden volgende basisregels:

 • Blijf thuis, zeker als je ziek bent.
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand.
 • Beperk je fysieke sociale contacten. (Gezin + 5 personen = vaste bubbel tot en met 31 augustus, begeleide activiteiten tot 50 personen, niet begeleide activiteiten tot 10 personen…)
 • Verplicht dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer, op drukke openbare plaatsen en bij deelname aan vrijetijdsactiviteiten.*

*Lokale besturen kunnen vanaf nu o.a. bepalen waar een mondmasker dragen verplicht is. Controleer dus in jouw gemeente wat de specifieke maatregelen zijn.

Meer info: www.info-coronavirus.be

Professionele cultuursector

LET OP: Vanaf 29 juli wordt telewerken opnieuw sterk aanbevolen.

In deze generieke gids vind je alles om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.

Sectorgidsen of aanspreekpunten voor de profesionele cultuursector zijn:

Een aantal van de sectorgidsen / -protocollen zijn ook verplicht voor bepaalde nevenactiviteiten in de cultuursector:

Is er een verkooppunt, dan zal deze moeten voldoen aan de regels voor winkels. Is er een eet- of drankgelegenheid, dan zal deze de bepalingen van de horeca volgen. Je vindt alle nodige gidsen op www.werk.belgie.be.

Naar boven

Niet-professionele cultuursector

Wie mag wel/niet deelnemen aan activiteiten? Welke activiteiten mogen wel of niet georganiseerd worden? Wat ben je als organisator verplicht?

Ook de niet-professionele cultuursector ((socio-)culturele verenigingen) moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Een generiek basisprotocol vormt een kader voor de niet-professionele cultuursector en geeft aan wat wel en niet kan. Dit werd geactualiseerd naar aanleiding van de nieuwe maatregelen aangekondigd na de veiligheidsraad van 27 juli.

Aanvullend en binnen de krijtlijnen van dit basiskader kunnen de verschillende subsectoren, organisaties en instellingen hun eigen, dikwijls specifiekere richtlijnen, uitwerken en verspreiden.

Daarnaast hebben lokale besturen hier een grote autonomie in het al dan niet toelaten of opleggen van voorwaarden.

Naar boven


Exitgidsen voor specifieke sectoren

Hier verzamelen we, voor de sectoren die zicht hebben om eventueel opnieuw op te starten, gidsen en tips om dit op een veilige manier te kunnen doen.

Een overzicht van alle protocollen per sector vind je ook hier terug.


Sociaal-cultureel volwassenwerk en amateurkunsten

Culturele activiteiten die hervat mogen worden, moeten rekening houden met het basisprotocol cultuur, bepaald door de bevoegde minister, na advies van de GEES en in overleg met de sector.

De Socius en De Federatie werkten een coronagids uit met algemene richtlijnen en veiligheidsprincipes voor organisaties en initiatiefnemers in het sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten. Zo kunnen groepsactiviteiten op een veilige manier plaatsvinden. Deze gids kwam tot stand in samenspraak met zowel sectororganisaties, -initiatiefnemers als virologen.


Lokale besturen

De actuele informatie en richtlijnen voor personeel en organisatie binnen lokale besturen kunnen gevolgd worden op de website van VVSG.

Naar boven


Bibliotheken

Bekijk hier een aantal interessante nuttige linken:

Op 12 mei lanceerde de VVBAD een bevraging over de impact van de coronacrisis op de informatiesector. In een week tijd verzamelde deze bevraging een reactie van 63 instellingen, die samen een kleine 500 medewerkers in de sector vertegenwoordigen. Je vindt hier de resultaten>

Naar boven


Musea en erfgoed bezoeken

De musea in België gaan zeven engagementen aan:

 1. Een max. aantal bezoekers per tijdsblok en max. 1 persoon per 15m²
 2. Vooraf een ticket te reserveren via een online ticketingsysteem of telefonisch is aan te raden
 3. In eerste instantie worden enkel individuele bezoekers toegelaten
 4. Zaalwachters zien toe op de ‘social distancing’
 5. Een publieksparcours zorgt ervoor dat bezoekers elkaar niet kruisen.
 6. De musea bieden de bezoekers zelf beveiligings-​ en sanitair materiaal aan. 
 7. Alle door de overheid opgelegde maatregelen worden strikt gevolgd.

Het volledige verslag met uitgebreide uitleg vind je hier.

Op de website van Herita vind je interessante tips die als inspiratie kunnen dienen om opnieuw bezoeken in musea, monumenten… op een veilige manier te organiseren.

Naar boven


Voorstellingen in CC’s

Tijdens de coronacrisis werden de voorstellingen in CC’s geannuleerd of uitgesteld. CC’s konden vanaf 1 juli heropstarten maar de voorwaarden werden op 27 juli terug verscherpt: voostellingen met publiek kunnen vanaf 29 juli voor maximum 100 personen binnen (200 personen buiten) en onder bepaalde voorwaarden.

Op initiatief van Overleg Kunstenorganisaties in samenwerking met het Sociaal Fonds Podiumkunsten, de Belgische Schouwspel-vereniging, ACOD CultuurACV Puls en ACLVB werd deze sectorgids voor cultuur opgemaakt ter voorbereiding. Zij wordt steeds aangevuld en richt zich specifiek tot preventieadviseurs.

Er bestaat ook een sectorgids voor audiovisuele producties.

Info kan je altijd terugvinden op de website van de Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeentecentra.

Een aantal voorbeelden van digitale oplossingen ter inspiratie of waar je als gemeente op kan instappen:

Vragen over een geannuleerde voorstelling vind je hier.

Naar boven


Vrijwilligerswerk

Alle info over vrijwilligerswerk vind je terug op de website van Vlaanderen Vrijwilligt.

Een aantal aanbevelingen om verstandig te vrijwilligen in corona vinden jullie hier.

Steden en gemeenten kunnen vrijwilligers met elkaar in contact brengen via het geautomatiseerd systeem dat VZW ZukZuk ontwikkelde om vrijwilligers met elkaar in contact te brengen.

Je vind hier een tutorial voor dit gratis vrijwilligersplatform dat voor de coronacrisis ook hulpvragers en vrijwilligers in contact brengt via #vlaanderenhelpt.

Naar boven


Cultuurloket beantwoordt jouw vragen

Culturele organisaties kunnen met vragen terecht bij Cultuurloket. Naar aanleiding van Covid-19 is er een speciale coronalijn 02 534 18 24. Juristen staan van maandag tot vrijdag van 10u tot 18u ter beschikking om vragen te beantwoorden:

 • Is de annulering van een evenement omwille van het coronavirus een geval van overmacht?
 • Heb je recht op een schadevergoeding als de organisator of het gezelschap een evenement annuleert?
 • Wat met de kosten (personeel, zaal, materiaal, reis- en verblijfkosten enz.)?
 • Wat als je een voorschot gekregen of betaald hebt?
 • Moet je als organisator tickets terugbetalen?
 • Kunnen je werknemers een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen?
 • Heb je als zelfstandige recht op een tegemoetkoming?
 • Op welke verzekeringen kun je beroep doen?
 • Hoe geldig bestuurs- of algemene vergaderingen houden op afstand?

Een antwoord op al je vragen vind je ook hier terug.

Ga naar https://cjsm.be/informatie-covid-19 voor meer informatie of om hun webinars te herbekijken.

Naast de coronalijn zal Cultuurloket crisisbegeleiding voorzien voor individuen en organisaties uit de cultuursector. Ze helpen bij het herdenken van een businessmodel, het opstellen en aanpassen van contracten, verzekering…

Naar boven


Steunmaatregelen

Verschillende maatregelen worden getroffen om de cultuur- en erfgoedsector te ondersteunen.

Je vindt hier een overzicht:


Overzicht bestuursniveau

Cultuurloket heeft een overzicht van alle maatregelen in België per bestuursniveau gebundeld in dit dossier>

Noodfonds Vlaamse regering

De Vlaamse regering heeft een noodfonds voorzien waarbij specifieke sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis financieel geholpen worden.

65 miljoen euro van het noodfonds wordt vrijgemaakt voor de cultuursector. Het departement cultuur zal dat verdelen, maar kleinere cultuurorganisaties zullen ook nog subsidies kunnen ontvangen via het gemeentefonds. Het noodfonds biedt steun op drie manieren:

 • een bijkomende subsidie voor organisaties die meerjarige subsidies ontvangen;
 • een premie voor kwetsbare kernspelers uit de cultuursector: de cultuurcoronapremie;
 • een forfaitair bedrag voor een aantal koepelorganisaties met bijzondere opdracht.

Klik hier voor meer informatie over deze drie steunmaatregelen.

Gemeenten krijgen een bedrag, 87,3 miljoen euro, dat ze vrij kunnen besteden aan sport, jeugd en cultuur. Bekijk hier per gemeente hoeveel middelen ze krijgen.

U vindt hier een overzicht van de verdeling:

Oproep ter ondersteuning lokale verenigingen

De Federatie doet samen met een aantal partnerorganisaties (Vlaamse Jeugdraad, Circuscentrum, Vlaamse Sportfederatie, oKo, OCE (cultureel erfgoed) en Werkplaats Immaterieel Erfgoed en Histories)  een oproep aan lokale besturen om het lokaal verenigingsleven te ondersteunen. 

Om het gemeentebesturen gemakkelijk te maken wordt er een 8-punten plan gelanceerd waarmee ze aan de slag kunnen: 

 1. Geen activiteiten annuleren of verbieden als dit nog niet moet volgens de Veiligheidsraad. Activiteiten in de zomer zijn niet enkel belangrijk voor de organiserende verenigingen (zoals jeugdbewegingen), maar ook voor ouders en werkgevers die stilaan onder (te) grote druk staan.  
 2. Flexibiliteit in alles wat met subsidies, verantwoordingen en deadlines te maken heeft.  
 3. Kwijtschelden van (terugkerende) huur van gemeentelijke lokalen en materiaal en opschorting van concessieovereenkomsten.  
 4. Een lokaal alternatief voor de Vlaamse Hinderpremie uitwerken; op maat van de meest getroffen organisaties en verenigingen.  
 5. Één duidelijk aanspreekpunt voor coronavragen vanuit de verenigingen.  
 6. Niet strenger zijn dan nodig in verband met veiligheidsvoorschriften en een heldere en eenduidige communicatie daarover.  
 7. Een lokale activiteitenkalender voor het najaar om dubbele programmatie en een flessenhals van activiteiten in het najaar te vermijden. 
 8. Lokale ondernemingen en instellingen aansporen tot solidariteit met het verenigingsleven. 

Lees het volledige persbericht hier.


Overzicht sector

Zoek je specifieke informatie voor jouw sector? Je vindt het hier terug:

Algemeen

Klik op de linken voor verdere informatie.

Erfgoed

Klik op de link voor verdere informatie.

Muziek

Klik op de linken voor verdere informatie.

Podiumkunsten

Klik op de link voor verdere informatie.

Audiovisuele sector

Klik op de linken voor verdere informatie.

Naar boven


Wat met de overkoepelende erfgoedactiviteiten?

FARO maakte op 23 maart bekend dat ze Erfgoeddag met 1 jaar uitstellen. Wat dit voor jou als organisator betekent, vind je hier>

De organisatoren van de Archeologiedagen hebben op 24 maart beslist dit evenement uit te stellen naar oktober 2020>

Neem in kader van Open Monumentendag de mogelijkheden van digitale ontsluiting op jouw erfgoedsite onder de loep en ga ermee aan de slag! Dit kan via een virtuele toer in monumenten, oude archiefstukken die je digitaal onder de aandacht brengt of leuke weetjes die je wekelijks online plaatst. Wat met Fysieke openstellingen? Herita bekijkt het graag samen met jou>

Klik op de link voor verdere informatie.

Naar boven


Cultuur beleven vanuit je kot

Maar ook een hart onder de riem voor alle organisatoren want jullie staan niet stil en laten zien hoe creatief de culturele sector wel is.

Vanuit je kot aan cultuur doen? Je vindt hier een aantal mogelijkheden! Deel jouw digitaal aanbod ook met ons via uitinhetmeetjesland@comeet.be!

Inspiratie of tools nodig om jouw activiteit coronaproof te maken? Dan ben je hier aan het juiste adres!

Klik op de link voor verdere informatie.

Naar boven


Algemene info COVID-19

Algemene info over het virus vind je terug op de officiële website: www.info-coronavirus.be

Naar boven


Bekijk hier welke Corona-maatregelen COMEET neemt.

Naar boven


Bronnen en nuttige links: