Cultuur- en erfgoedsector in coronatijden


Over het hele land worden maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Deze hebben uiteraard ook gevolgen voor de cultuur- en erfgoedsector.

COMEET volgt, zoals de rest van de wereld, de crisis op de voet en geeft op deze pagina de belangrijke zaken voor de sector weer.


07/01/2021

Algemene richtlijnen

Info over de algemene maatregelen op federaal niveau vind je op www.info-coronavirus.be

Info over de algemene maatregelen op Vlaams niveau vin d je op www.vlaanderen.be

Naar boven


Richtlijnen voor de cultuursector

VERBODEN

Privé-bijeenkomsten binnen zijn verboden tenzij het gaat om een bijeenkomst in de private woonst met maximum 15 personen.

Alle niet-publiek toegankelijk georganiseerde activiteiten binnen zijn verboden. Dus bijv. ledenactiviteiten, bestuursvergaderingen, algemene vergaderingen, repetities van amateurkunstenorganisaties, enz. kunnen niet fysiek doorgaan.

Repetities van amateurgezelschappen, verenigingen, clubs, … zijn momenteel verboden.

TOEGELATEN MITS…

Privé-bijeenkomsten binnen zijn toegelaten mits het gaat om een huwelijksfeest of begrafenis op locatie (mondmaskers & COVID Safe Ticket verplicht boven 50 personen) of een bijeenkomst in de private woonst met maximum 15 personen.

Privé-bijeenkomsten buiten zijn toegelaten (mondmaskers & COVID Safe Ticket verplicht boven 100 personen).

Niet-publiek toegankelijke georganiseerde activiteiten binnen kunnen wel doorgaan mits deze gericht zijn op kwetsbare groepen, met name socioculturele activiteiten, activiteiten van permanente vorming en jeugdactiviteiten die door professionelen omkaderd worden, overeenkomstig de toepasselijke protocollen.

Vormingen, workshops en opleidingen kunnen nog wel doorgaan. Het gaat om verenigingen die binnen een professioneel kader diensten aanbieden aan consumenten.

Niet-publiek georganiseerde activiteiten buiten zijn toegestaan mits het volgen van bepaalde regels zoals ervoor zorgen dat de regels van social distancing kunnen nageleefd worden, mondmaskerplicht vanaf 6 jaar, enz.. Vanaf 100 pers. is het gebruik van CST verplicht.

Publiek georganiseerde evenementen binnen kunnen enkel met zittend publiek plaatsvinden. Verder moet er rekening gehouden worden met de volgende voorwaarden:
• een maximum van 200 bezoekers
• enkel zittend
• mondmasker verplicht vanaf 6 jaar, bij alle types van evenementen.
• gebruik van het Covid Safe Ticket verplicht vanaf 50 bezoekers (Voor kleinere publieksevenementen is CST niet verplicht. Indien de organisator zelf kiest voor CST, moet het publiek daar vooraf over ingelicht worden.)

Publiek georganiseerde evenementen buiten zijn toegelaten mits de regels om crowding te voorkomen nageleefd worden:

 • Verbod op gebruik tenten en andere overdekte ruimtes voor bezoekers (onder overdekte ruimte wordt elke ruimte begrepen afgeschermd van mogelijke weersinvloeden door middel van een dak, een plafond, een doek of elk ander middel of oppervlak waarvan gebruik wordt gemaakt
  om een gelijkaardig resultaat te verkrijgen, onafhankelijk van het aantal open zijkanten)
 • Maximaal één bezoeker/4 m²
 • Tot 100 pers. is er mondmaskerplicht en kan met het Covid safe ticket gewerkt worden indien dit vooraf duidelijk aangekondigd wordt.
 • Vanaf 100 bezoekers: mondmaskerplicht, verplicht met het Covid safe ticket werken en zorgen voor gescheiden in- en uitgangen (éénrichtingscirculatieplan).
 • De aanwezigheid van publiek bij professionele en niet-professionele sportwedstrijden en -trainingen wordt verboden, zowel binnen als buiten.

BELANGRIJK!

Ventilatie is belangrijk en bij culturele instellingen of evenementensector is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter verplicht! Er moet gestreefd worden naar 900ppm en je moet een actieplan hebben indien deze parameter overschreden wordt.

Het gebruik van COVID Safe Ticket kan vanaf 12 jaar en 3 maanden. (Uitzondering: in horeca en fitness vanaf 16 jaar.)

Mondmaskerplicht voor iedereen vanaf 6 jaar op die plaatsen waar het nodig is.

Medewerkers en personeelsleden worden niet meegeteld voor het bepalen van de aantallen.


Let op: lokale en provinciale besturen kunnen deze regels verstrengen


Protocol Cultuur

De cultuursector is enorm divers. Juist daarom is een basisprotocol voor cultuur opgesteld met maatregelen.

Aanvullend van dit basisprotocol hebben de verschillende subsectoren, organisaties en instellingen hun eigen, dikwijls specifiekere richtlijnen, uitgewerkt:

Een aantal van de sectorgidsen / -protocollen zijn ook verplicht voor bepaalde nevenactiviteiten in de cultuursector:

 • Is er een verkooppunt, dan zal deze moeten voldoen aan de regels voor winkels.
 • Is er een eet- of drankgelegenheid, dan zal deze de bepalingen van de horeca volgen.

Een overzicht van alle protocollen per sector vind je ook hier terug.

Op de website van het nationaal crisiscentrum vind je alle Ministeriële besluiten terug.

Om veilig aan het werk te gaan heeft iedere sector een eigen sectorgids, deze zijn te vinden via www.werk.belgie.be.

Naar boven


Cultuurloket beantwoordt jouw vragen

Culturele organisaties kunnen met vragen terecht bij Cultuurloket via de speciale coronalijn 02 534 18 24.

Juristen staan van maandag tot vrijdag van 10u tot 18u ter beschikking om vragen te beantwoorden:

 • Is de annulering van een evenement omwille van het coronavirus een geval van overmacht?
 • Heb je recht op een schadevergoeding als de organisator of het gezelschap een evenement annuleert?
 • Moet je als organisator tickets terugbetalen?
 • Kunnen je werknemers een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen?
 • Op welke verzekeringen kun je beroep doen?
 • Hoe geldig bestuurs- of algemene vergaderingen houden op afstand?

Een antwoord op al je vragen vind je ook hier terug.

Het departement cultuur, jeugd en media heeft een FAQ-document uitgewerkt dat antwoorden biedt op al je vragen!

Cultuurloket voorziet ook crisisbegeleiding voor individuen en organisaties uit de cultuursector. Ze helpen bij het herdenken van een businessmodel, het opstellen en aanpassen van contracten, verzekering…

Ga naar https://cjsm.be/informatie-covid-19 voor meer informatie of om hun webinars te herbekijken.

Naar boven


COMEET steunt de sector in coronatijden.

COMEET inspireert en informeert:

Eersteklas coronaproof Meetjesland

COMEET wil de Meetjeslandse sector inspireren met ‘good practices’ en verzamelt deze onder de noemer Eersteklas Coronaproof Meetjesland. Want het Meetjesland bleef uiterst creatief tijdens corona en dat ging niet onopgemerkt voorbij.

Kennisdatabank voor de cultuursector in coronatijden

Alles van informatie wordt verzameld op een kennisdatabank voor de cultuursector in coronatijden en steeds ge-update bij nieuwe maatregelen. Via onze nieuwsbrief en sociale media probeert COMEET iedereen op de hoogte te houden van de nieuwe ontwikkelingen.

SAFE-BIB campagne

Na overleg met de regiobib van het Meetjesland werd door COMEET de SAFE-BIB campagne opgestart. Zo konden de aangesloten bibs op de support van COMEET rekenen voor afstemming en communicatie, zodat de heropstart maximaal in alle veiligheid kan verlopen. Iedere (deel)gemeente ontving een vloersticker, affiches en banner om hun publiek terug welkom te heten.

Zomercampagne in teken van Coronaproof Meetjesland

De zomercampagne Zomers UiT in het Meetjesland had 2 luiken: mensen aanzetten op een veilige manier opnieuw deel te nemen aan activiteiten én organisatoren te informeren over de protocollen en aan te sporen het COVID EVENT RISK model te gebruiken dat werd opgezet in overleg met de eventsector en de GEES. Iedere gemeente ontving een banner met daarop de nodige richtlijnen voor publiek en verwijzing naar www.uitinhetmeetjesland.be waar alle veilige activiteiten werden verzameld onder ‘Zalig zomers & Coronaproof Meetjesland’.

Het evenementenforum 2021

COMEET, Toerisme Meetjesland & Meetjesman sloegen de handen in elkaar voor een heus Meetjeslands Evenementenforum. Een driedaags online interactief, inspirerend en educatief forum over de organisatie van evenementen. Van tips & tricks door professionals, debatten, praktische ondersteuning op allerhande niveau’s, tot inspirerende voorbeelden. Herbekijk het evenementenforum 2021 en ontdek alle tips & trics voor jouw coronaproof (online) evenement!

COMEET brengt samen:

COMEET organiseert het eerste virtueel COMEET CAFÉ met op woensdag 9 september een brandend actueel thema in de sector: ‘livestreams en online events’. Alle info vind je hier terug.

COMEET gaat in overleg:

COMEET vertegenwoordigde de Meetjeslandse cultuursector tijdens een overleg met o.a. het Kunstenoverleg Gent over de richtlijnen voor de culturele sector en werkte daardoor mee aan het advies van de crisiscel cultuur voor de nationale veiligheidsraad van 20 augustus.

COMEET geeft een stem:

Cultuuroverleg Meetjesland ondersteunt de sector door ze een stem te geven.


Algemene info COVID-19

Algemene info over het virus vind je terug op de officiële website: www.info-coronavirus.be

Naar boven


Bekijk hier welke Corona-maatregelen COMEET neemt.

Naar boven


Bronnen en nuttige links: