COMEET steunt de sector in coronatijden.


Eersteklas coronaproof Meetjesland

In deze tijden moet iedereen zich aanpassen, er moet nagedacht worden over het coronaproof organiseren van evenementen, planningen moeten herbekeken worden naargelang nieuwe maatregelen worden opgelegd…

COMEET heeft in deze periode gezocht hoe zij een steun kan zijn voor de culturele sector in het Meetjesland. Naast onze reguliere werking -en daarbij opnieuw uitwerken van reeds bestaande projecten en publiekswerking- werden er daardoor ook nieuwe projecten uitgedacht naargelang de nood van de gemeenten en sector.

Je vindt hier een kort overzicht.

COMEET inspireert en informeert:

Eersteklas coronaproof Meetjesland

COMEET wil de Meetjeslandse sector inspireren met ‘good practices’ en verzamelt deze onder de noemer Eersteklas Coronaproof Meetjesland. Want het Meetjesland bleef uiterst creatief tijdens corona en dat ging niet onopgemerkt voorbij.

Kennisdatabank voor de cultuursector in coronatijden

Alles van informatie wordt verzameld op een kennisdatabank voor de cultuursector in coronatijden en steeds ge-update bij nieuwe maatregelen. Via onze nieuwsbrief en sociale media probeert COMEET iedereen op de hoogte te houden van de nieuwe ontwikkelingen.

COMEET ondersteunt:

SAFE-BIB campagne

Na overleg met de regiobib van het Meetjesland werd door COMEET de SAFE-BIB campagne opgestart. Zo konden de aangesloten bibs op de support van COMEET rekenen voor afstemming en communicatie, zodat de heropstart maximaal in alle veiligheid kan verlopen. Iedere (deel)gemeente ontving een vloersticker, affiches en banner om hun publiek terug welkom te heten.

Zomercampagne in teken van Coronaproof Meetjesland

Deze campagne had 2 luiken: mensen aanzetten op een veilige manier opnieuw deel te nemen aan activiteiten én organisatoren te informeren over de protocollen en aan te sporen het COVID EVENT RISK model te gebruiken dat werd opgezet in overleg met de eventsector en de GEES.

Naar aanleiding van de zomercampagne Zomers UiT in het Meetjesland:

  • ontving iedere gemeente een banner met daarop de nodige veiligheidsrichtlijnen voor publiek en verwijzing naar www.uitinhetmeetjesland.be waar alle veilige activiteiten werden verzameld onder ‘Zalig zomers & Coronaproof Meetjesland’.
  • werd ieder organisator in het Meetjesland aangespoord om zijn activiteit in te geven in het COVID-risk model en na groen licht, in te geven in de uitdatabank met label ‘coronaproof’.

COMEET zet in op digitalisatie:

Voor de verschillende reeds bestaande projecten werd ingezet op digitalisering. De eigen erfgoeddatabank en meetjes.land werd opgefrist.

Met cultuur vanuit je kot bundelde COMEET alle mogelijkheden om, tijdens de lockdown bij de 1e golf, bij wijze van spreken, vanuit je zetel aan cultuur te kunnen doen.

Daarnaast werd ook gewerkt met externe mogelijkheden. Onder andere werden verschillende erfgoedroutes voor de gemeente Lievegem en Aalter door COMEET ingevoerd in de Erfgoedapp. Op die manier kan iedereen blijven genieten van erfgoed.

Uiteraard vonden jullie ook tips en tricks om zelf digitaal aan de slag te gaan op onze Eersteklas Coronaproof Meetjesland pagina.

Het online vergaderen is ook al eigen geworden aan het team van COMEET en via Microsoft teams staan we intern constant verbonden met elkaar.

De mogelijkheden worden bekeken om webinars op te richten waar nodig.

COMEET brengt samen:

COMEET organiseert het eerste virtueel COMEET CAFÉ met op woensdag 9 september een brandend actueel thema in de sector: ‘livestreams en online events’. Alle info vind je hier terug.

COMEET gaat in overleg:

COMEET vertegenwoordigde de Meetjeslandse cultuursector tijdens een overleg met o.a. het Kunstenoverleg Gent over de richtlijnen voor de culturele sector en werkte daardoor mee aan het advies van de crisiscel cultuur voor de nationale veiligheidsraad van 20 augustus.

COMEET geeft een stem:

Cultuuroverleg Meetjesland ondersteunt de sector door ze een stem te geven.

COMEET blijft heruitvinden:

Van een draaiboek voor coronaproof tentoonstellingen, het bedenken van online bijeenkomsten tot alternatieven bedenken voor de huidige publiekswerking. COMEET blijft nadenken en zichzelf heruitvinden in tijden van COVID-19.