COMEET en PACKED slaan de handen in mekaar rond digitaal erfgoed


Op 27 juni besliste de Vlaamse regering om het PACKED-project ‘Tools voor het bewust omgaan met auteursrechten en gebruiksbeperkingen op culturele content’ te ondersteunen. PACKED is het expertisecentrum voor digitaal erfgoed. COMEET zal hier een belangrijke rol in spelen. Samen met Kusterfgoed stappen we mee in een traject rond de beeldbanken die we beheren. Dat zal ook voor andere erfgoedcellen heel wat interessants opleveren.

Vandaag zijn er nog te vaak gebruiksbeperkingen en een tekort aan goede rechtenmetadata op digitaal cultureel erfgoed. Dat belemmert de online toegang en het vrij hergebruik ervan. Culturele organisaties maken nog te weinig afspraken met auteurs en kunstenaars over hergebruik van hun digitaal erfgoed of ze hebben niet de mogelijkheden om rechten en beperkingen correct te identificeren. Dit project wil hen helpen om beeld en geluid makkelijk en op een correcte manier digitaal te archiveren, met respect voor de auteursrechten.

Wij stappen als erfgoedpartner in dit project omdat ook onze werking belemmerd wordt door het gebrek aan goede rechtenmetadata. Aan de beeldbank die wij beheren ontbreken die metadata vaak. Dat maakt het moeilijk om de content op een duurzame manier in te zetten in onze werking. Initiatiefnemers VIAA, waar PACKED een onderdeel van is, en Lukas willen die situatie verbeteren met dit project.

Meer info over het project lees je hier.