28 maart: geslaagde inspiratiedag


Vorige donderdag staken we de koppen bij mekaar met cultuurbeleidsmakers en vertegenwoordigers van culturele organisaties. Het doel? Nieuwe cultuurplannen smeden en vorm geven. Het werd een goedgevulde en erg leerrijke dag.

Read more…

10 mei: Oost-Vlaams erfgoedtreffen


Zet 10 mei alvast in je agenda, want dan nodigt de Provincie Oost-Vlaanderen alle erfgoedzorgers uit op het Oost-Vlaams erfgoedtreffen. Het is hun eerste netwerkmoment voor iedereen die professioneel of vrijwillig werkzaam is met, rond en in erfgoed in Oost-Vlaanderen.

Read more…

Waarschoot in Beeld


Ets van de Sint-Ghislenuskerk in Waarschoot

Tijdens het paasweekend van zaterdag 20 april tot en met maandag 22 april organiseren Historisch Lieveland, vtbKultuur Lievegem en Davidsfonds Waarschoot een heuse Waarschootse overzichtstentoonstelling. Onder de noemer Waarschoot in Beeld, iconografie van een dorp brengen de organisatoren lokaal meesterschap in beeld. Ook COMEET ondersteunt mee dit initiatief vanuit het project Meetjeslandse Meesters.

Nogal wat Meetjeslanders hebben een Waarschoots tafereel in huis: een landschapschilderij aan de wand of een tekening aan de muur, een schets of aquarel in een kast of een architectenplan in een lade, drukwerk of een lithografie onder een stapel boeken. Het zijn afbeeldingen van gebouwen, relicten of dorpszichten.

Read more…

Nieuw Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur


Begin januari ging het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur van start.

Foto: Katleen Gobbin

Het is een nieuwe organisatie die als doel heeft individuen, organisaties en besturen uit Vlaanderen en Brussel te ondersteunen bij hun praktijkontwikkeling, subsidieaanvragen en beleidsvisie rond bovenlokale cultuur. De organisatie vindt haar oorsprong in het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking en zal de ontwikkeling van het lokale en bovenlokale culturele veld stimuleren.

Read more…

Nieuwe Raad van Bestuur voor COMEET


Op 26 februari werd in de Bakkerei in Eeklo officieel de nieuwe Raad van Bestuur aangesteld voor COMEET. Herlinde Trenson werd daarbij verkozen als nieuwe voorzitter voor COMEET.

Oud-voorzitter Stijn Coppejans en nieuwe voorzitter Herlinde Trenson

Het nieuwe bestuur krijgt als belangrijkste opdracht dit jaar om het nieuwe beleidsplan op te volgen en te fiatteren, en de verlenging van COMEET door de nieuwe lokale besturen te realiseren.

Read more…

Textielrelicten uit het verleden gezocht!


De projectgroep Waarschootstof doet een warme oproep aan voormalige arbeiders of werknemers, oud-werkgevers, hun familie en alle Lievegemnaren die nog objecten over het Waarschootse textielverleden hebben liggen. We kijken bijvoorbeeld uit naar fotomateriaal met personeelsleden, krantenknipsels over de fabriekssluitingen, oude postkaarten van fabrieksgebouwen of arbeidershuisjes in Waarschoot, werkboekjes, houten en metalen schietspoelen, leerboeken uit de weefschool, katoenstalen of een stoffencatalogus, enz. Vanzelfsprekend blijven deze objecten uw eigendom.

Dit materiaal zal worden gedigitaliseerd en geregistreerd voor de Erfgoedbank Meetjesland en zal gebruikt worden voor een historische publicatie en een tentoonstelling.

Op 10 april en 8 mei kunt u met al uw foto’s en voorwerpen terecht in het gemeentehuis van Waarschoot. Van 9 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 19 uur zijn er twee scanmomenten in zaal Jacquard (2de verdieping van het gemeentehuis in Waarschoot). Voor meer info: cultuur@lievegem.be.

Bekijk de flyer van het scanmoment hier.

Meer info krijg je ook op de website van Waarschootstof en op de Facebookpagina.

Actualisatie inventaris bouwkundig erfgoed door IOED Meetjesland


Vrijwilligers van IOED Meetjesland
aan de slag in Lievegem

De Vlaamse Overheid reikt verschillende instrumenten aan om het behoud van onroerend erfgoed te verzekeren. Zo kan bouwkundig erfgoed geïnventariseerd, vastgesteld of beschermd zijn. Om waardevolle gebouwen te bewaren voor de toekomst, worden ze eerst onderzocht. Daarna wordt het waardevolle erfgoed in een wetenschappelijke inventaris opgenomen die je kan beschouwen als de meest volledige erfgoedgids voor Vlaanderen: de inventaris van bouwkundig erfgoed.

Read more…

Workshop Duurzame Bibs


De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDGs) werden in september 2015 goedgekeurd door de Verenigde Naties. Ze verschillen van hun voorgangers de Millenniumdoelstellingen omdat ze universeel zijn en dus gelden voor alle landen in de wereld. De uitdagingen stellen zich zowel op lokaal, gewestelijk, nationaal als internationaal niveau. Concreet betekent dit dat lokale besturen worden uitgenodigd om hun schouders te zetten onder dit universeel duurzaamheidsverhaal. 

Read more…

Uitleendienst Erfgoed Vlaamse Overheid


(c) Eddy Daniëls, PCCE

Om de zorg voor cultureel erfgoed verder te stimuleren, stelt de Vlaamse overheid een basisaanbod aan uitleenmateriaal ter beschikking. Dat materiaal is een selectie van kwaliteitsvolle hulpmiddelen, die eenvoudig te bedienen zijn en een meerwaarde bieden bij het beschrijven en beter bewaren van erfgoedcollecties.

Read more…

Kris Van Zandycke wint Cultuurprijs


Kris van Zandycke kreeg zijn prijs uit handen van burgemeester Luc Vandevelde – foto Michiel Moens

De leden van de cultuurraad kiezen elk jaar onder leiding van Eddy de Baets bij het begin van het jaar de man, vrouw of organisatie die Eeklo het meest op de cultuurkaart gezet heeft.

Read more…

Infosessie nieuwe beleidsperiode cultureel-erfgoedconvenants


Lente 2020 is de volgende aanvraagronde voor lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden binnen het onroerend- en cultureel-erfgoedbeleid voor de periode 2021-2026. Wil je meer weten over de subsidie en de procedure voor dienstverlenende rollen op regionaal niveau (=cultureel-erfgoedconvenants)?

Read more…

Oproep Curieus Waarschoot


Curieus Waarschoot doet een algemene oproep naar materiaal over de Eerste Wereldoorlog. Ze zijn in de eerste plaats op zoek naar foto’s van gesneuvelde Meetjeslandse soldaten  voor een tentoonstelling die georganiseerd wordt in september 2019. Heb je geen fotomateriaal maar wel een vlotte pen? Misschien kan je wel een bijdrage leveren aan hun boek dat eind dit jaar verschijnt rond WOI.

Read more…

Onroerenderfgoedprijs 2019


Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert in 2019 voor de vierde keer een Onroerenderfgoedprijs.
Die staat opnieuw in het teken van verborgen parels, erfgoed dat in de regel niet publiek toegankelijk is. Kandidaten kunnen zich tot en met 1 maart 2019 inschrijven. Het prijzengeld voor de winnaar bedraagt 15.000 euro.

Read more…

1 jaar IOED Meetjesland


Deze maand mag IOED Meetjesland een eerste kaarsje uitblazen!
Sinds de oprichting van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst op 1 januari 2018 werd er hard gewerkt aan de uitbouw van een onroerend erfgoedwerking voor het Meetjesland. En dat al dat harde werk loont, bewijzen de cijfers! Er werden vorig jaar ruim 100 adviesaanvragen ingediend met betrekking tot bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed. En de adviesvragen blijven binnen stromen.

Read more…

Slotspeech voorzitter Stijn Coppejans


Op de Cultuurhappening gaf uittredend voorzitter Stijn Coppejans de slotspeech. Hierin deed hij een oproep om meer middelen vrij te maken om het voortbestaan van COMEET te kunnen garanderen. 

De tekst van de speech kunt u hier nalezen:

Read more…