Nieuw Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur


Begin januari ging het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur van start.

Foto: Katleen Gobbin

Het is een nieuwe organisatie die als doel heeft individuen, organisaties en besturen uit Vlaanderen en Brussel te ondersteunen bij hun praktijkontwikkeling, subsidieaanvragen en beleidsvisie rond bovenlokale cultuur. De organisatie vindt haar oorsprong in het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking en zal de ontwikkeling van het lokale en bovenlokale culturele veld stimuleren.

Read more…

Nieuwe Raad van Bestuur voor COMEET


Op 26 februari werd in de Bakkerei in Eeklo officieel de nieuwe Raad van Bestuur aangesteld voor COMEET. Herlinde Trenson werd daarbij verkozen als nieuwe voorzitter voor COMEET.

Oud-voorzitter Stijn Coppejans en nieuwe voorzitter Herlinde Trenson

Het nieuwe bestuur krijgt als belangrijkste opdracht dit jaar om het nieuwe beleidsplan op te volgen en te fiatteren, en de verlenging van COMEET door de nieuwe lokale besturen te realiseren.

Read more…

Textielrelicten uit het verleden gezocht!


De projectgroep Waarschootstof doet een warme oproep aan voormalige arbeiders of werknemers, oud-werkgevers, hun familie en alle Lievegemnaren die nog objecten over het Waarschootse textielverleden hebben liggen. We kijken bijvoorbeeld uit naar fotomateriaal met personeelsleden, krantenknipsels over de fabriekssluitingen, oude postkaarten van fabrieksgebouwen of arbeidershuisjes in Waarschoot, werkboekjes, houten en metalen schietspoelen, leerboeken uit de weefschool, katoenstalen of een stoffencatalogus, enz. Vanzelfsprekend blijven deze objecten uw eigendom.

Dit materiaal zal worden gedigitaliseerd en geregistreerd voor de Erfgoedbank Meetjesland en zal gebruikt worden voor een historische publicatie en een tentoonstelling.

Op 10 april en 8 mei kunt u met al uw foto’s en voorwerpen terecht in het gemeentehuis van Waarschoot. Van 9 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 19 uur zijn er twee scanmomenten in zaal Jacquard (2de verdieping van het gemeentehuis in Waarschoot). Voor meer info: cultuur@lievegem.be.

Bekijk de flyer van het scanmoment hier.

Meer info krijg je ook op de website van Waarschootstof en op de Facebookpagina.

Actualisatie inventaris bouwkundig erfgoed door IOED Meetjesland


Vrijwilligers van IOED Meetjesland
aan de slag in Lievegem

De Vlaamse Overheid reikt verschillende instrumenten aan om het behoud van onroerend erfgoed te verzekeren. Zo kan bouwkundig erfgoed geïnventariseerd, vastgesteld of beschermd zijn. Om waardevolle gebouwen te bewaren voor de toekomst, worden ze eerst onderzocht. Daarna wordt het waardevolle erfgoed in een wetenschappelijke inventaris opgenomen die je kan beschouwen als de meest volledige erfgoedgids voor Vlaanderen: de inventaris van bouwkundig erfgoed.

Read more…

Workshop Duurzame Bibs


De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDGs) werden in september 2015 goedgekeurd door de Verenigde Naties. Ze verschillen van hun voorgangers de Millenniumdoelstellingen omdat ze universeel zijn en dus gelden voor alle landen in de wereld. De uitdagingen stellen zich zowel op lokaal, gewestelijk, nationaal als internationaal niveau. Concreet betekent dit dat lokale besturen worden uitgenodigd om hun schouders te zetten onder dit universeel duurzaamheidsverhaal. 

Read more…

Uitleendienst Erfgoed Vlaamse Overheid


(c) Eddy Daniëls, PCCE

Om de zorg voor cultureel erfgoed verder te stimuleren, stelt de Vlaamse overheid een basisaanbod aan uitleenmateriaal ter beschikking. Dat materiaal is een selectie van kwaliteitsvolle hulpmiddelen, die eenvoudig te bedienen zijn en een meerwaarde bieden bij het beschrijven en beter bewaren van erfgoedcollecties.

Read more…

Kris Van Zandycke wint Cultuurprijs


Kris van Zandycke kreeg zijn prijs uit handen van burgemeester Luc Vandevelde – foto Michiel Moens

De leden van de cultuurraad kiezen elk jaar onder leiding van Eddy de Baets bij het begin van het jaar de man, vrouw of organisatie die Eeklo het meest op de cultuurkaart gezet heeft.

Read more…

Infosessie nieuwe beleidsperiode cultureel-erfgoedconvenants


Lente 2020 is de volgende aanvraagronde voor lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden binnen het onroerend- en cultureel-erfgoedbeleid voor de periode 2021-2026. Wil je meer weten over de subsidie en de procedure voor dienstverlenende rollen op regionaal niveau (=cultureel-erfgoedconvenants)?

Read more…

Oproep Curieus Waarschoot


Curieus Waarschoot doet een algemene oproep naar materiaal over de Eerste Wereldoorlog. Ze zijn in de eerste plaats op zoek naar foto’s van gesneuvelde Meetjeslandse soldaten  voor een tentoonstelling die georganiseerd wordt in september 2019. Heb je geen fotomateriaal maar wel een vlotte pen? Misschien kan je wel een bijdrage leveren aan hun boek dat eind dit jaar verschijnt rond WOI.

Read more…

Onroerenderfgoedprijs 2019


Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert in 2019 voor de vierde keer een Onroerenderfgoedprijs.
Die staat opnieuw in het teken van verborgen parels, erfgoed dat in de regel niet publiek toegankelijk is. Kandidaten kunnen zich tot en met 1 maart 2019 inschrijven. Het prijzengeld voor de winnaar bedraagt 15.000 euro.

Read more…

1 jaar IOED Meetjesland


Deze maand mag IOED Meetjesland een eerste kaarsje uitblazen!
Sinds de oprichting van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst op 1 januari 2018 werd er hard gewerkt aan de uitbouw van een onroerend erfgoedwerking voor het Meetjesland. En dat al dat harde werk loont, bewijzen de cijfers! Er werden vorig jaar ruim 100 adviesaanvragen ingediend met betrekking tot bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed. En de adviesvragen blijven binnen stromen.

Read more…

Slotspeech voorzitter Stijn Coppejans


Op de Cultuurhappening gaf uittredend voorzitter Stijn Coppejans de slotspeech. Hierin deed hij een oproep om meer middelen vrij te maken om het voortbestaan van COMEET te kunnen garanderen. 

De tekst van de speech kunt u hier nalezen:

Read more…

Introductienamiddag Fablab


Sinds oktober kun je in de bibliotheek van Maldegem een heus FabLab vinden! Een FabLab (Fabricationlaboratory) is een lokaal ingerichte innovatieve werkruimte, waar machines, apparatuur en software voor een breed publiek ter beschikking worden gesteld, lezingen en vormingen over wetenschap, economie en technologie doorgaan, waar ondernemers en burgers elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen. Read more…

Autodelen in het Meetjesland


De zorg voor het klimaat ligt COMEET nauw aan het hart. Daarom zetten wij graag dit initiatief in de kijker van Autodelen.net. Want ook als Gemeentebestuur, bedrijf of organisatie kun je je steentje bijdragen.

Het gemeentebestuur van Evergem deelt haar dienstwagens

De gemiddelde Vlaamse wagen staat 23u per dag stil. Geen erg interessante investering dus! Door dienstwagens te delen met personeel en buurtbewoners, kan je het gebruik optimaliseren en de kost per gereden kilometer verlagen.

Read more…

Startmoment Meetjeslandse Meesters


In 2019 zet COMEET het kunstzinnige verleden van de streek in de kijker met het project Meetjeslandse Meesters. Kunstenaars waar we trots op zijn en die ook vandaag nog inspireren.

Op 20 december lanceren we dit kunstzinnige erfgoedproject met een startmoment. COMEET stelt het project voor en gastspreker Tim De Doncker komt vertellen over artistiek meesterschap in het Meetjesland. Met het project leggen we linken tussen oude en nieuwe meesters, tussen kunstenaars en de lokale gemeenschap. Ter gelegenheid van het startmoment laten de leerlingen van de kunstacademie Eeklo zich dan ook inspireren door het werk van Luc Verstraete. Ontdek zijn werk op de expositie “Who the f*** is Luc Verstraete” en laat je verassen door de creatieve interpretaties van de leerlingen. Read more…

“Hoe maakt u het?” Erfgoeddag 2019 in het Meetjesland


Op 28 april 2019 kan je weer heel wat mensen verwachten. Erfgoeddag blijft een hoogdag voor erfgoed in ons Meetjesland!

Hoe maakt u het?’, het thema voor Erfgoeddag 2019, focust op vakmanschap en ambachtelijkheid, met een bijzondere nadruk op “de stiel”.

Zoals steeds laat het thema genoeg ruimte voor interpretatie. Je kan je activiteit hier registreren tot 11 januari 2019.

Wie op zoek is naar inspiratie kan zich zeker verdiepen in de “aspiratiegids Erfgoeddag 2019”, uitgebracht door FARO, het Steunpunt Cultureel Erfgoed. Naast voor de hand liggende insteken raken ze ook thema’s aan als erfgoed-repair-café’s, improvisatie en specialisatie, 3D printing, lokale varianten van ambachtelijke processen, Makerspaces, samenwerking met beroeps- en technische scholen enz. Read more…